Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Influensavaksinen har kommet

Lisa Gustavsen Endret:22.10.2019 11:43

Litt senere enn vanlig, men nå har årets vaksine kommet til Helsekontoret​ og er du i risikogruppen kan du merke deg datoene for fellesvaksinering

Vaksinasjonsdager:

 • Torsdag 31.oktober og fredag 1.november, åpent fra kl.09.00 til 14.00
 • Torsdag 7.november og fredag 8.november, åpent fra kl.09.00 til 14.00
 • Pris for influensavaksinen er 200 kroner. 
 • Vil du ta både influensa- og pneumokokkvaksinen koster det 550 kr. Pneumokokkvaksinen skal kun tas hvert 10.år.
 • Sted: Folkets hus, Tordenskjolds gate 4.


Det er to typer influensavirus, influensa A og influensa B, som hvert år forårsaker epidemier i den kalde års­tiden her i landet, vanligvis i perioden november til mars.

Influensavaksiner står i en særstil­ling blant vaksiner fordi de må tilpas­ses stadige end­ringer hos virus. Vaksinens sammensetning evalueres derfor hvert år. Endringer i virussammensetningen gjøres etter anvisning fra WHO (World Health Organization).

Årets influensavaksine inneholder antigener fra fire influensavirustyper: to influensa A-stammer og to influensa B-stammer. Dette gir den et bredere spekter for å treffe årets virustype.

Helsekontoret legger til rette for at de som er i risikogruppene kan komme på fellesvaksinering i Folkets hus,Tordenskjolds gate 4.

Det er mulighet for å ta heis via inngangen til kemnerkontoret for de som trenger det. Etter at vaksinen er satt må du vente i lokalene i 20 minutter før du går.

Madelene Berger fra Helsekontoret anbefaler alle i risikogruppen til å ta turen innom Folkets hus og benytte tilbudet om influensavaksinering.


Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

• helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en    betydelig smittekilde for sine pasienter
• de som bor sammen med pasienter som har svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling. For eksempel de    som bor sammen med kreftsyke  
• svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Les mer om influensavaksinen på Folkehelseinstituttets nettside 

Opprettet: 11.10.2019 10:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar