Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Info til grensependlere som skal testes

Henrik Meyer Endret:05.10.2020 09:55
Det er nå innført krav om hyppigere koronatesting for personer som jobber i Norge, men bor i rødt land/region. Halden kommune tilrettelegger for en enkel løsning for arbeidspendlere som må testes ofte.


Reglene om testing er fastsatt i den nasjonale covid19-forskriften som nylig ble oppdatert. Den kan du lese her. Forskriften gjør det klart at mange bedrifter nå må kunne dokumentere at deres ansatte som grensependler er testet for koronaviruset jevnlig. Det er altså nasjonale myndigheter som har innført disse reglene - ikke Halden kommune.

Det er arbeidsgivere som er ansvarlig for å følge opp disse kravene om testing, og det er de samme kravene som stilles til arbeidsgivere i hele landet. Slike tester kan arbeidsgivere for eksempel velge å få utført på private klinikker til kommersiell pris. Halden kommune ønsker generelt å tilrettelegge for næringslivet og har derfor fått på plass en ordning som både er enklere og rimeligere for mange bedrifter som trenger slike tester. 

Testing på Svinesund

Halden kommune har sikret en avtale med Helsedirektoratet om at jobbpendlere som kommer inn til Norge over Svinesund skal kunne benytte testsenteret på Svinesund når dette er mest effektivt.  Testsenteret er åpent mellom kl.8 og 22.30.

Ingen skal kjøre til Svinesund for å la seg teste der, dersom man ikke har krysset grensen samme sted. Har man ikke krysset grensen ved Svinesund, skal koronatesting utføres i den kommunen der man jobber. 

Krav til testing av arbeidspendlere

For arbeidspendlere som skal ha dokumentasjon på utført koronatest fra Halden kommune er det noen enkle krav som arbeidsgiver må sørge for at blir fulgt. 

Skjemaer: 
Halden kommune har to skjemaer som arbeidsgiver må sørge for at arbeidstaker har med til teststasjonen ferdig utfylt. Det ene skjemaet skal ha personinformasjon og bedriftsinformasjon som Halden kommune trenger for å utføre testen. Det andre skjemaet skal være arbeidsgivers dokumentasjon på utført test. Dette stemples av Halden kommunes ansatte på teststasjonen før det sendes med arbeidstaker i retur til arbeidsgiver. 

Koronatest grensependling - info om arbeidstaker.docx


Begge skjemaer skal være utfylt av arbeidsgiver før testen tas. Det er viktig at det skrives tydelig og aller helst bør det skrives med maskin. Ved manglende skjema eller ikke lesbar skrift, kan ikke test gjennomføres.

Kostnad: 
Hver koronatest koster 500 kroner inkludert mva. Arbeidsgiver vil bli fakturert dette av Halden kommune i etterkant av utført test. Testgebyret dekker de faktiske kostnadene og er vesentlig lavere enn hva det vil koste å kjøpe tilsvarende test i det private markedet. 

Jobber du i Halden?

For grensependlere som jobber i Halden, men krysser grensen et annet sted enn Svinesund, er det Halden kommunes testsenter på Os i sentrum som skal benyttes. 

Ansatt i Halden kommune?

Er du ansatt i Halden kommune skal du benytte testsenteret på Os uansett hvor du krysser grensen. Også hvis du krysser grensen på Svinesund skal testing foregå på Os. Detaljer om dette vil bli gitt av egen leder. 

Testresultat

Ved positivt testresultat vil Halden kommune varsle personen som er testet direkte. Ved negativ test gis ingen tilbakemelding. 


Halden kommune forventer stor pågang de nærmeste to ukene ettersom disse reglene nettopp er forandret.  Arbeidsgivere anbefales å ikke sende alle sine arbeidstakere samtidig for å spre belastningen på testsenteret. Dersom man opplever kø, anbefales arbeidstaker å komme tilbake en annen dag eller et annet tidspunkt på dagen. 


Opprettet: 18.09.2020 17:22

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar