Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Informasjon om grensepasseringer

Henrik Meyer Endret:15.03.2020 14:58
Regjeringen har gjort det kjent at det vil bli innstramminger av grensepasseringer fra mandag etter at statsråd er gjennomført. Halden kommune jobber i helgen med å skaffe oversikt over hvilke konsekvenser dette får for haldensere og bedrifter i Halden. 


Halden kommune er oppmerksom på at svært mange bedrifter i Halden har ansatte som bor i Sverige. Vi vet også at mange haldensere jobber i Sverige. Det finnes også personer i vår by som har nær familie på begge sider av grensen. Vi har allerede mottatt svært mange henvendelser med spørsmål om hvordan bedrifter og privatpersoner skal forholde seg til de nye reglene. 

Halden kommune jobber i helgen intensivt med å komme i kontakt med riktige statlige myndigheter for å avklare mest mulig rundt de nye reglene for grensepasseringer. 

For bedrifter i Halden og ansatte i Sverige

Vi er foreløpig usikker på hvordan statlige myndigheters nye direktiver vil berøre innbyggere i kommunen som pendler til arbeid i Sverige og tilsvarende for norske selskaper som mottar svensk arbeidskraft. 

Det kan bli aktuelt å utstede spesielle grensepasseringsbevis for ansatte i virksomheter som berøres, men vi vet ikke det med sikkerhet ennå. Bedrifter i Halden som har ansatte bosatt i Sverige, bør forberede seg på dette. Det kan de gjøre ved å utarbeide lister over egne ansatte som berøres, slik at disse på kort varsel kan sendes kommunen dersom dette blir nødvendig.

Halden kommune vil gå ut med ytterligere informasjon rettet mot bedrifter, når vi har dette. Dersom ikke avklaringer er på plass i tide til å møte dine behov, anmoder vi bedrifter om å være løsningsorientert overfor ansatte som berøres av nye regler. 

For privatpersoner

Vi er foreløpig usikker på hvordan statlige myndigheters nye direktiver vil berøre privatpersoner som av familiære grunner har behov for å krysse grensen. Vi er oppmerksom på utfordringen og vil forsøke å skaffe informasjon om dette. Når vi får slik informasjon vil vi dele det i våre kanaler.  

For kommunalt ansatte

Halden kommune har også mange ansatte som bor i Sverige. Vi har fått avklart at helsepersonell skal kunne krysse grensen for å utføre sin jobb. Det vil da kreves en spesiell reiseseddel som dokumenterer dette arbeidsforholdet. I tillegg vil det kreves pass ved grensepassering. Halden kommune har i helgen iverksatt distribusjon av slike reisesedler til våre helseansatte dette er aktuelt for. Vårt helsepersonell vil bli informert direkte.

For øvrige ansatte i Halden kommune som er bosatt i Sverge, jobber vi med å skaffe oversikten over betingelsene på lik linje med andre arbeidsgivere.  

Spørsmål om grensepasseringer

Vi håper denne informasjonen er et greit foreløpig svar til mange av dere og anmoder om å vurdere kritisk om det er nødvendig å kontakte kommunen foreløpig. Dersom du har spørsmål om denne situasjonen som du mener Halden kommune må vurdere nå, ber vi om at dette sendes skriftlig på epost til:


Vi vil deretter besvare spørsmål så raskt vi har kapasitet og kunnskap til å gjøre dette, men vi må be om tålmodighet. Vennligst ikke bruk sosiale medier, telefon eller epost til ansatte om disse spørsmålene. Vi rigger oss slik at det blir mest effektivt også for deg om du bruker eposten nevnt over. 

Takk for tålmodigheten dere alle viser i denne spesielle situasjonen!

Se også pressemelding fra lørdag 14/3: Tiltak ved grensenOpprettet: 15.03.2020 14:52

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar