Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Informasjon til deg som mottar helse- og omsorgstjenester i Halden kommune

Lisa Gustavsen Endret:27.03.2020 12:29

​I forbindelse med Korona-utbrudd i Norge, er også Halden kommune i behov av å gjøre fortløpende vurderinger av sine helse- og omsorgstjenester.

Vi må prioritere å benytte vårt helsepersonell der dette er mest påkrevd. For deg som pasient/bruker må du derfor forberede deg på mulige, men midlertidige endringer av ditt tjenestetilbud.

Det vil kunne medføre at tjenester blir utført med en minstestandard og/eller midlertidig opphøre ut fra faglige og individuelle vurderinger.
Den enkelte pasient/bruker dette da berører, vil få konkret informasjon fra helsepersonell hva dette vil innebære.

Ekstrem underbemanning kan tenkes å komme raskt, og det kan være vanskelig å få varslet i god tid at det vil bli endringer.

Vi håper på forståelse for at kommunalavdeling Helse og mestring må gjøre slike faglige vurderinger og prioriteringer i vår tjenesteutøvelse i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Vi vil alltid prioritere det som er kritisk viktig for liv og helse først.

Viktig:
Dersom du som pasient/bruker av Hjemmetjenester skulle få symptomer på luftveisinfeksjon, bes det om at du tar kontakt umiddelbart med tjenesten for avklaring av videre oppfølging.

Ved spørsmål vedrørende denne informasjonen, kan du ta kontakt med hjemmetjenesten du er tilknyttet.


Opprettet: 27.03.2020 12:23

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar