Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Informasjonsmøte for lag og foreninger

Lisa Gustavsen Endret:08.06.2020 12:32

Alle barn og ungdom mellom 6 og 18 år bosatt i Halden kan nå få 2000 kroner i året i støtte til fritidsaktiviteter med ordningen Fritidskortet.

​For å få flest mulig lag og foreninger med på ordningen inviterer nå Halden kommune til et informasjonsmøte 15. juni klokka 18.00 på Halden videregående skole. Inngang E1. 

På grunn av koronarestriksjonen er det kun lov til å samles 50 personer, og skulle vi få flere påmeldte, vil det trolig settes opp et ekstra møte 22. juli.

Påmelding kan gjøres til rolf.karlsen@halden.kommune.no   Senest torsdag 11.juni. 

Fritidskortet
Halden kommune har fått tildelt 1 000 kroner i halvåret til fritidsaktiviteter for alle barn og ungdom i Halden mellom 6 og 18 år, som kan benyttes til Fritidskort.

Kravet er at det skal være en fast og jevnlig organisert fritidsaktivitet, men det er opp til kommunen selv hvordan de løser dette og hvilke krav som stilles til aktivitetene.

Vi kommer til å innføre noen minstekrav, men vi har ikke kommet så langt at vi har definert dette ennå, utover at det er noe som skal foregå over tid.

Alle barn i aldersgruppen har rett til, og bør benytte seg av dette fine tilbudet. Vi vil likevel ha spesielt fokus på barn og ungdom i lavinntektsfamilier, innvandrerbarn og barn som har forskjellige grader av nedsatt funksjonsevne.

Ekstra tilskudd
Skulle barna bestemme seg for en aktivitet som koster mer enn 1 000 kroner i halvåret, vil foreldrene måtte betale det overskytende. Men, dersom vi registrerer at det er barn og ungdom i lavinntektsfamilier vil vi kunne bidra med et høyere beløp.

Alle lag og foreninger
Som vi skiver er kravet at det skal være faste og jevnlige aktiviteter, slik at aktiviteter som pågår i regi av lag og foreninger i dag er aktuelle, dersom de er tilpasset dette kravet. Men, dersom det utvikles andre spennende aktiviteter, er det bare positivt.

Vi ønsker forslag fra ungdom om aktiviteter.
Det er ønskelig og viktig at ungdommen selv kommer med kreative og spennende forslag til aktiviteter som skal omfattes av ordningen. Vi er interessert i fritidsaktiviteter som er populære i dag, og dette er det jo ungdommen selv som har best kunnskap om. Kom med spennende forslag.

Det er også viktig at det er ungdommen selv som står i førersete om valg av aktivitet! Det viser erfaringer blant annet fra andre land, som har testet ut fritidskort.

Informasjonsmøte: Halden videregående skole. Mandag 15. juni kl.18.00 – kl.20.00.

barn-trener.png

Opprettet: 08.06.2020 11:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar