Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Jobbpendlere kan fortsatt krysse grensen mellom Sverige og Norge

Lisa Gustavsen Endret:01.04.2020 14:50

​Vi gjør oppmerksom på at det er oppdaterte, egne regler for karantene når du som jobbpendler krysser grensen

Unntaket fra reisekarantene gjelder for arbeidsreisen og for opphold på arbeidsstedet. Det innebærer at personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer. 

Unntaket fra karanteneplikt gjelder bare når personellet er på jobb eller på reise til og fra arbeidsstedet. Det betyr at der en person har fått unntak fra karantene, skal han eller hun innrette seg etter karantenereglene i fritiden. Bor du i Norge og jobber i Sverige må du i praksis være i karantene når du er hjemme.

Lenke: forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470


Dette er våre råd for å sikre en enkel grensepassering
Dersom du bor i Norge og jobber i Sverige, eller bor i Sverige og jobber i Norge, bør du ha med dette for å få en enkel grensepassering:
  • Du må kunne dokumentere hvor du er ansatt.
Det kan gjøres ved å fremvise foto-ID fra arbeidsgiver, for eksempel adgangskort. Dersom du ikke har foto-ID fra arbeidsgiver er det lurt å ha med et skriv fra arbeidsgiver som bekrefter ansettelsen. Vi anbefaler arbeidsgivere å utarbeide en slik skriftlig bekreftelse til ansatte uten foto-ID.

  • Du må kunne dokumentere hvem du er.
Politidirektoratet anbefaler alle å ha med pass ved alle grensepasseringer for å kunne identifisere seg.

  • Du må gjøre det enkelt for myndigheter på grensen å kontakte din arbeidsgiver.
Sørg for at du alltid har navn, tittel og et direkte telefonnummer til din leder tilgjengelig. Det sikrer at myndigheter på grensen raskt kan ta en telefon ved eventuelt behov for ytterligere kontroll av arbeidsforhold.

Følger du disse rådene vil grensekontroll gå så raskt som mulig. Dersom du ikke følger disse rådene må du være forberedt på at grensepassering tar lenger tid enn nødvendig, fordi myndigheter på grensen da må bruke mer ressurser på å få dokumentert ditt behov for grensepassering.

Denne informasjonen er utarbeidet av Halden kommune i samråd med lokalt politi mandag 16. mars. Vi er i en situasjon der mye endrer seg raskt, så alle arbeidsgivere og jobbpendlere anbefales å følge ekstra med i tilfelle det blir behov for å justere disse anbefalingene.

Opprettet: 31.03.2020 12:21

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar