Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Klar for å skape enighet?

Henrik Meyer Endret:25.09.2018 15:17

Nå trenger vi flere møtefullmektiger til forliksrådet. Dette er et viktig verv som passer for en samfunnsinteressert person som ønsker å bidra til å skape enighet.

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol. Forliksrådets hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Behandlingen av en sak i Forliksrådet foregår på en mer uformell måte enn i de fastlagte mønstre for domstolene, og man trenger ikke advokat. 

Hvem kan være møtefullmektig?

Alle kommuner har forliksråd. I Halden trenger vi nå flere personer som kan påta seg å være møtefullmektig. En møtefullmektig har i utgangspunktet oppgaven å representere en av partene som møtes for å bli enig i forliksrådet. Dette er et viktig verv, og erfaringsmessig så er dette et verv som den rette vil oppleve som meget meningsfylt. 

Du må være over 25 år for å være møtefullmektig. Du må også ha alminnelig god kunnskap om samfunnet og du bør ha noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. I tillegg må du beherske norsk godt både skriftlig og muntlig. Utover det er det ingen krav til deg.

Er du en voksen og samfunnsinteressert person som ønsker å bidra med noe viktig av og til, kan med andre ord dette passe fint for deg!

Interessert?

Hvis du tror dette kan passe for deg, eller om du har spørsmål, ta kontakt med politisk sekretariat i Halden kommune:

Vil du vite mer?

Trenger du å vite mer før du tar kontakt, finner du nyttig informasjon om forliksrådet her:Opprettet: 25.09.2018 14:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar