Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Knardalsbakken åpner til fellesferien

Henrik Meyer Endret:11.06.2020 13:06

​6. juli åpnes det for biltrafikk i Knardalsbakken, men det vil fortsatt være anleggsarbeid etter sommeren. 

Knardalsbakken vil åpnes for biltrafikk 6. juli da entreprenøren går ut i ferie. Anleggsarbeidet vil fortsette etter ferien, men trafikken vil da i hovedsak gå som normalt.

- Ettersom Knardalsbakken måtte stenges for å kunne legge en ny overvannsledning, har Halden kommune valgt å utbedre fortauet i Knardalsbakken samtidig. Derfor må bilistene kjøre rundt litt lenger enn først antatt, men samtidig gjør dette at vi slipper å stenge Knardalsbakken enda en gang. Samlet sett blir det mindre omkjøring når vi klarer å gjøre to store oppgraderinger samtidig, sier prosjektleder Torbjørn Larsen i Halden kommune. 

Det vil være anleggsarbeid i Knardalsbakken også etter sommerferien, men da er såpass mye av jobben gjort at Halden kommune forventer å kunne ha veien åpen mesteparten av tiden. 

Vite mer? Se informasjonssiden for dette anleggsprosjektet her!

Knardalsbakken - anleggsarbeid 2 (Foto Henrik D. Meyer, Halden kommune).jpgNytt fortau

Det skal bygges et nytt og bredere fortau i Knardalsbakken, da dette har vært i dårlig forfatning lenge. Fortauet skal være på samme side som i dag, men for å få plass er det sprengt bort fjell på motsatt side slik at veien kan flyttes noe innover. Arbeidet med overvannsledningen har foregått i skråningen ned mot byen i et svært vanskelig terreng og det har vært komplisert og tidkrevende. Samtidig er beslutningen om å bygge fortau samtidig, den viktigste årsaken til at Knardalsbakken har vært stengt lenger enn først kommunisert. 

- Selv om omkjøring kan være frustrerende, håper vi haldenserne samtidig setter pris på at vi nå endelig får på plass et skikkelig fortau for alle som vil gå eller sykle i Knardalsbakken, sier Larsen. 


Hvorfor er det stengt for biltrafikk?

Det er gravd øverst i Knardalsbakken og det er lagt rør langsetter og utenfor veien. Derfor er fortauet øverst i Knardalsbakken utilgjengelig. Det har vært jobbet i et vanskelig tilgjengelig område utenfor veien. I tillegg har det vært utført sprengningsarbeider langsetter veien. 

Entreprenøren må derfor tidvis bruke veien til å manøvrere anleggsmaskiner. Det er mulig å gå og sykle i Knardalsbakken, men noen steder må gående og syklende bruke veibanen for å komme frem da fortauet er ødelagt eller stengt. 

- Det er av hensyn til sikkerhet for gående, syklende og anleggsarbeidere at vi holder veien stengt for biltrafikk, men 6. juli åpner vi for biler igjen, sier prosjektleder Torbjørn Larsen. 

Hvorfor er det åpent for buss?

Vi har valgt å ha Knardalsbakken åpen for busser. Det er mulig fordi det er langt færre busser enn biler, og det er kjent når de kommer. Derfor er det enklere for entreprenøren å følge med på bussene når de kommer. 

- At bussen skal frem, er grunnen til at veien ikke er fysisk stengt. Av hensyn til trafikksikkerheten anmoder vi likevel bilister om å respektere skilting om at veien er stengt. Det kan være gående og syklende i veibanen også når det ikke pågår anleggsarbeid, sier Larsen.


Opprettet: 11.06.2020 12:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar