Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Kommunen betaler gravstein

Henrik Meyer Endret:30.07.2020 13:08

​Halden kommune vil bidra til en verdig gravplass for «Marie». Kommunen vil også orientere politikerne om denne alvorlige saken. 

Onsdag omtalte Halden Arbeiderblad hvordan en innbygger i Halden hadde gått gjennom en uverdig og uakseptabel behandling ved en kommunal omsorgsbolig som i dag er nedlagt. Samtidig fortalte avisen hvordan «Marie» heller ikke etter livets slutt har blitt behandlet med verdighet. Det tok 17 måneder fra hun døde i 2018 til urnen ble satt i jorden. Gravering av gravstein er ikke betalt for, så derfor ligger hun i en umerket grav.

Betaler for gravstein

Normalt er det pårørendes ansvar å sørge for gravferd og gravsted. I dette tilfellet har ingen pårørende tatt dette ansvaret. Derfor velger Halden kommune nå å gjøre et unntak og ta ansvar for å få på plass en gravsten. 

- Fordi dette er en svært alvorlig og kritikkverdig sak, har Halden kommune besluttet å dekke kostnadene med å gravere og montere gravstein for «Marie». Det finnes ingen unnskyldning for det hun måtte gå gjennom da hun levde, men med dette håper vi i alle fall å gi et lite bidrag til verdighet etter livets slutt, sier direktør helse og mestring Veronica Aam i Halden kommune.

Orienterer politikerne

Saken om «Marie» opprører naturlig nok mange i Halden. Nå er kommunen opptatt av å ta lærdom av en kritikkverdig sak slik at ingen andre skal oppleve noe lignende.

- Det er viktig å lære av alt som går galt. Det gjelder både for oss som jobber i kommunen og for politikerne som setter rammene. Derfor vil jeg gi byens helsepolitikere en grundig redegjørelse om denne saken, sier direktør Veronica Aam.  

Denne orienteringen vil bli gitt til medlemmene av Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering. Etter avtale med utvalgsleder vil dette skje i utvalgets første møte etter sommerferien. For å kunne gi en grundig redegjørelse, er det nødvendig å dele informasjon som er taushetsbelagt. Derfor vil denne orienteringen foregå bak lukkede dører uten publikum og presse.  

Skal ikke gjenta seg

Kommunen har de siste årene iverksatt en rekke praktiske og organisatoriske tiltak som skal bidra til å sikre riktig kompetanse og kvalitet fra den kommunale helsetjenesten. Mange av disse tiltakene er innført etter at «Marie» døde. Dette kan du lese om her.

I tiden fremover vil det også bli gjennomført møter med alle relevante parter som jobber i kommunen i dag, med mål om å lære av de feil som er gjort. 

- Historien om «Marie» gjør vondt å lese. Ingen skal oppleve en slik slutt på livet. Nå skal vi gjøre hva vi kan for at ingenting som ligner på dette skal kunne skje igjen, sier Veronica Aam. Opprettet: 30.07.2020 13:04

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar