Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Kommunens fysioterapitjenesten deltar i prosjekter inn mot skolene og skolehelsetjenesten

Lisa Gustavsen Endret:25.03.2019 14:08

​I skoleåret 2018/19 har Halden kommune fått tildelt prosjektmidler fra Helsedirektoratet via fylkesmannen til styrking av skolehelsetjeneste. En del av disse midlene går til å øke tilstedeværelsen av fysioterapeut i barneskolen

- Et meget spennende og meningsfullt arbeid. Vi håper at fysioterapi som en del av den tverrfaglige skolehelsetjenesten er noe som er kommet for å bli, sier fagleder og fysioterapeut Jens Fredrik Aas.

Bakgrunn
Forekomsten av muskel- og skjelettplager er stor i den voksende befolkningen. Det er også en økende forekomst av psykosomatiske plager og belastningslidelser blant barn og unge. Gjennom holdningsskapende arbeid blant barn og unge med vektlegging på økt bevegelse, vil man kunne oppnå at barn og unge blir bedre i stand til å ta vare på egen helse.

Kommunens fysioterapeuter jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot elevene. I dette prosjektet går de foreløpig inn i 1. og 2. klassene på tre barneskoler i Halden. Hensikten med å gå inn på de laveste trinnene er å kunne jobbe forebyggende og komme tidlig i gang med tiltak.

Tiltakene
Tilsvarende tiltak har i en årrekke vært implementert i andre kommuner og vi har høstet erfaring fra fysioterapeutene der.
På alle tre skolene har fysioterapeutene startet med gruppetrening for 1. og 2. klassinger med mål om å øke motoriske ferdigheter og mestringsfølelse i gymaktiviteter. De ønsker å gi barna en positiv opplevelse av gymaktiviteter slik at de kan delta mer aktivt i gymtimene og i frilek.

Det arrangeres også finmotorisk trening for 2. klassinger.

I samarbeid med helsesykepleier på skolene er det utarbeidet et undervisningsopplegg for 2. klassinger der det tas opp sammenhengen mellom fysisk aktivitet og egen helse.
Opprettet: 25.03.2019 08:23

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar