Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Kongeveien skole vant byggeskikksprisen

Henrik Meyer Endret:15.01.2019 09:27
Årets Byggeskikkpris gikk til Kongeveien skole. Rehabiliteringen av Halden rådhus fikk også hederlig omtale.

Byggeskikkprisen er en hederspris for bebyggelse som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljø kan bidra til å heve den allmenne byggeskikk.


Ny skole vant

Halden kommunes nye Kongeveien skole vant årets byggeskikkspris.

I juryens begrunnelse ble det påpekt at SG Arkitekter gjennom sitt arbeid med skolen har utfordret kommunen med sitt konsept og funnet svært gode løsninger. Juryen ville spesielt trekke frem at arkitekten valgte å skrote sitt opprinnelige forslag til tross for at det var akseptert av byggherren, for å ta risikoen med å lansere en idé de mente fungerte bedre. Gjennom dette viste arkitekten at de ønsker å strekke seg lengre enn nødvendig for å oppnå mer for brukeren. Juryen berømmet byggherren videre for sitt valg av miljøvennlige løsninger med blant annet bruk av massivtre i bærende konstruksjoner og grunnvarme for oppvarming. Skolens ledelse og ansatte har vært en tydelig stemme gjennom prosjektering og utførelse, og har bidratt sterkt til at dette har blitt en suksesshistorie. Juryen ville også berømme AF Gruppens evne til å gå i samspill med byggherren og arkitekten for å sikre at designintensjonene ble ivaretatt gjennom utførelsen. Skolen fremstår som åpen og innbydende og legger til rette for bruk også ut over skolehverdagen med sitt amfi og fleksible løsninger, samtidig som den tilbyr et meget godt arbeidsmiljø for lærere og administrasjon.

Juryen berømmer teamet: Halden kommune, SG Arkitekter, og AF Gruppen for å være nytenkende og utfordrende i sitt arbeide.


Juryen

Juryen var sammensatt av representanter for hovedutvalget, kommuneadministrasjonen, byggebransjen og byens historiske foreninger; Erlan Aastebøl, Anne Karin Johansen, Ulf Ellingsen, Lars Thowsen, Hilde Gløckner og Per Nordli.

Sekretariat for juryen var Erik Vitanza og prisen ble delt ut av ordfører Thor Edquist.

Juryen vurderte 12 prosjekter, og de fire finalistene var: Halden rådhus, Lilletorget, Kongeveien skole og Nedre Bankegate som alle hadde prosjekter som var en pris verdig og kvalifiserte seg til hederlig omtale.

Lilletorget:

Lilletorget Hage og dets utviklere fortjener ros for sitt hageanlegg og fasader i forbindelse med ombyggingen av tidligere forretningslokaler til leiligheter. Hageanlegget er åpent mot gaten og gir en spennende variasjon i bybildet. Eier la ned mye arbeid og ressurser i utformingen av fasadene og hageanlegget. Prosjektet viser hvordan bruksendringer av eksisterende bebyggelse kan bidra til å oppfylle målet om flere nye boliger i sentrum.

Halden rådhus:

Halden kommunale pensjonskasse og SG Arkitekter var nominert for rehabiliteringen av Halden Rådhus. Prosjektet ble gjort på stramt budsjett, uten at det ble lesbart i det endelige resultatet. Nye installasjoner som var nødvendige for å løfte bygget til dagens standard ble utført med omtanke for byggets ærverdige historie. Prosjektet beviste at historiske bygg og universell utforming er forenelig.

SG Arkitekter viste også at de var villige til å investere tid for å ivareta designintensjoner ved utførelse. Juryen berømmer Halden kommunale pensjonskasse for å sikre at Rådhuset igjen fremstår som en verdig representasjonsarena for Halden by.

Nedre Bankegate 18:

Christin Erichsen Bøsterud var nominert for ombygging og nybygging i Nedre Bankegate 18. Prosjektet viser på en god måte hvordan eldre bygg kan rehabiliteres og oppfylle dagens standarder, samtidig som de opprettholder stedskarakteren i området. Prosjektet er et eksempel til etterfølgelse for rehabilitering og bruksendring av historisk bebyggelse, og bidrar til realiseringen av flere boliger i sentrum. Det har blitt lagt ned mye arbeid og ressurser fra eiernes side for nybygging og ombyggingen. De la vekt på godt håndverk, materialer og detaljer. Samtidig var det god planlegging av utforming av både bygninger og uteareal.


Opprettet: 15.01.2019 09:19

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar