Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Korona-støtte gir vedlikehold i Halden

Henrik Meyer Endret:22.06.2020 14:00

Halden kommune har fått 14 millioner korona-kroner fra staten til ekstraordinært vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg. Nå er det klart hva pengene skal brukes til. 

Norske kommuner får til sammen 2,5 milliarder kroner fra staten i et øremerket tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Formålet med bevilgningen er raskt å kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren. Det vil også bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Bevilgningen er et engangstilskudd for 2020 som følge av koronasituasjonen. 

14 millioner til 30 prosjekter

Pengene er fordelt etter antall innbyggere samt at kommuner med høy arbeidsledighet får noe ekstra. Halden er en av kommunene som får noe ekstra på grunn av arbeidsledighet. Til sammen er Halden kommunes andel av denne støtten 14,1 millioner kroner. 

- Vi har satt opp en liste med totalt 30 prosjekter som vi ønsker å bruke disse pengene på. Dette gir sårt trengt oppgradering på blant annet skoler, idrettsanlegg, kulturanlegg og friluftsområder, sier direktør teknisk Ulf Ellingsen i Halden kommune.

Kommunestyret i Halden fikk listen over prosjekter presentert 18. juni som en referatsak. Dermed er det nå klart for å sette i gang arbeidet. 

- Vi planlegger oppstart av disse prosjektene allerede i løpet av sommeren og høsten. Det er et krav at prosjektene skal settes i gang i 2020 slik at pengene raskt kommer bygg- og anleggsbransjen i Halden til gode. Det var også et krav at midlene skulle brukes på prosjekter vi ikke allerede hadde satt av penger til. Dermed får vi nå gjennomført mye nødvendig oppgradering som vi ellers måtte ha ventet på, sier Ellingsen. 

Disse prosjektene skal gjennomføres med koronamidlene: 

(Noen justeringer og prioriteringer innfor rammene av de utvalgte tiltakene totalt vil kunne forekomme.)

​Hvor?
​Hva?
​Kostnad:
Låby skole                        
Nye rømningsdører fra klasserommene 
  75.000
Brygga kultursal                            
Bytte ut SD-anlegg til Guard           
150.000
Brygga kultursal              
Bytte til LED-belysning        
150.000
Rådhuset            
Bytte til LED-belysning hos 
IT-avdelingen og NAV
              
250.000
Gimle skole        
Bytte til LED-belysning i vestre fløy           
500.000
Halden ishall          
Bytte gulvbelegg i 4 stk garderober 
230.000
Halden ishall      
Overhaling/ bytte av ventilasjonsanlegg TA1 (Gammel del av bygg)  
200.000
Halden ishall            
Gjerde mot naboer inkl. port i enden
200.000
Hjortsberg skole              
 Maling hovedbygg           
500.000
Hjortsberg skole              
 LED-belysning Enøk         
1 000.000
​Risum VGS 
Utbedring gatelys
150.000 
​Risum VGS 
Utbedring av vei
300.000

Risum VGS

Utbedring av fasade bygg B og inngang bygg C 
100.000
​Risum VGS
 Maling utvendig
300.000
​Risum VGS 
​Nytt foliebelegg tak over kantine
​100.000
Risum VGS
Utbedring av tak på idrettshall
 1 200.000
Risum VGS         
Reparasjon av sydvegg på låve 
650.000
Låby skole                  
LED-belysning Enøk 
400.000
Låby skole 
Ventilasjonsanlegg gymbygg 1000.000
Gymsaler
Reparasjon/utskifting av salapparater etter kontroll  
300.000
Bobilparkering Mølenbrua           
Asfaltdekke, oppmerking og skilting m.m.250.000
Bobilparkering Mølen    
Asfaltdekke, oppmerking og skilting mm 
250.000
Fortau/gang- og sykkelvei ved kommunale veier               
Kantstener, merking, asfaltering 
700.000
Busterudparken        
Lysarmatur park, paviljong og vegetasjonsbelysning
250.000
Bryggepromenade                       
Belysning
250.000
Atletic Sound               
Fasade syd, vinduer
400.000
Harekas gang-/sykkel/skolevei        
Vegetasjonsfelt mot vei 750 m
500.000
Kirkevergen/Idd kirke
Tak Idd kirke/kapell   
700.000
Tistedalshallen
Utvidelse hall/rehab
2500.000
Remmendalen/Schulzedalen
Utbedring turveier, skilting
400.000

Opprettet: 22.06.2020 13:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar