Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Kritikk mot omsorgsbolig

Henrik Meyer Endret:29.07.2020 14:18

Halden Arbeiderblad skriver i dag om «Marie» som i 2018 fikk en uverdig slutt på livet i en kommunal omsorgsbolig. Det er ikke slik vi vil ha det i Halden kommune og derfor har kommunen gjort en rekke viktige tiltak i etterkant av dette.

​Fylkesmannen konkluderte i februar med at Halden kommune i denne saken har brutt bestemmelser i helse- og omsorgstjenestelovgivningen og at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp. Halden kommune er helt enig i at slik behandling som HA beskriver ikke skal forekomme.

– Det er forferdelig og jeg får vondt inni meg når jeg leser hvilken behandling hun har fått. Det som har hendt med denne pasienten er vårt ansvar og vi skal lære av denne saken. Dette skal ikke skje i framtida i Halden, sier direktør helse og mestring Veronica Aam i Halden kommune.

Store og viktige endringer

Halden kommune har de siste 2-3 årene gjennomført flere viktige endringer for å sikre kvalitet i helsevesenet. Dette arbeidet er satt i system og viktige samarbeidsfora er etablert for å redusere risiko for feil. Mye av dette er kommet på plass etter at «Marie» døde. I tillegg er omsorgsboligen hvor hun bodde nå nedlagt.
 
- Det er vårt ansvar at alle beboere i omsorgsboligene i Halden har det bra og blir tatt godt vare på, akkurat som alle andre brukere av våre tjenester. Derfor jobber vi mye med kvalitetssikring, rutiner og kompetanseheving. Vi har gjort mye og innsatsen her kommer til å fortsette, sier Veronica Aam.

Fakta om tiltak for å bedre kvalitet

Her er en oversikt over de viktigste endringene Halden kommune har innført de siste årene for å sikre riktig kvalitet innen tjenester fra kommunalavdeling helse og mestring. 

​Tiltak:
​Hva:
​Når:
​Fag- og kvalitetsrådgivere
​Det er etablert fag- og kvalitetsrådgivere i alle enheter innen helse og mestring. I tillegg er det en overordnet fag- og kvalitetsrådgiver i kommunalavdelingen. 
​Juni 2019
​Fag- og kvalitetsforum
​Fag- og kvalitetsforum er etablert. Her møtes bl.a. fag- og kvalitetsrådgivere, kommunalsjefens stab og kommuneoverlegen. Forumet skal blant annet bidra til å utvikle kvalitet, kompetanse og opplæring, samt bidra til at kommunalavdelingens overordnede arbeid på dette området blir planlagt, gjennomført, evaluert og korrigert. 
​Etablert 2018. Mandat og styringssystem ferdig juni 2019.
​Kvalitetssystem
​Det er innført et kvalitetssystem hvor alle rutiner og prosedyrer ligger tilgjengelig digitalt for ansatte. Systemet sikrer også opplæring i rutiner.  
​Februar 2018. Klart i sin nåværende form fra april 2019. Dette er et kontinuerlig arbeid.
​Digitalt avvikssystem
​Det er innført et digitalt avvikssystem der ansatte skal registrere alt av små og store avvik. Å registrere avvik er viktig for å kunne forbedre virksomheten kontinuerlig. Det gis jevnlig informasjon og opplæring for at systemet skal benyttes av alle. 
​Tatt i bruk fra februar 2018. Kontinuerlig fokusområde.
​Kompetanseplan
​Det er laget en overordnet kompetanseplan for kommunalavdelingen. I tillegg finnes det underliggende kompetanseplaner i alle enheter. Dette skal sikre at man har rett kompetanse på rett sted. 
​Ferdigstilt desember 2019.
​Tiltak for å heve kompetanse
 • ​Tilbudt fagutdanning til ansatte uten fagbrev innenfor helse. To klasser betalt av kommunen skoleåret 2018/2019. Jobber med å få opp ytterligere en klasse. 
 • Gir stipend til ansatte for å ta utdanning gjennom fylkesmann.
 • Årlige internkurs innenfor flere temaer, herunder demensomsorgens ABC. 
​Fra 2017
​Omorganisering
​Kommunalavdelingen har vært igjennom flere omorganiseringer for å få bedre styringssystemer og tydeligere lederstruktur:

 • Omsorgsboligene på Bergheim er nedlagt og nytt sykehjem på Bergheim er i drift.
 • Nytt konsept for boligene på Bergheim er under etablering og alle boligene blir i disse dager pusset opp.
 • Hjemmebasert tjeneste (hjemmesykepleie og omsorgsboliger/ tilrettelagte boliger) ligger under samme enhetsleder. (Gjeldende fra 1. januar 2020.)
 • Sykehjem ligger i egen enhet.
 • Helsehus med spesialiserte tjenester ligger i egen enhet.
 • Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne ligger i egen enhet.
 • Rus – og psykisk helse ligger i egen enhet.
 • Alle enheter har leder inn i direktørens ledergruppe.

​2016-2020


 


Opprettet: 29.07.2020 12:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar