Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Langvarig anleggsarbeid på Os

Henrik Meyer Endret:31.10.2017 10:25 Emneord (los) Prosjekter

​​Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i et stort område på Os. Dette vil gi endrede kjøre- og parkeringsforhold i lang tid.

Mandag 27. februar starter et anleggsarbeid på Os som er beregnet å vare helt fram til juni 2018. Det er området rundt Os Alle fra Rektor Frølichsgate til Skomakerslottet som blir berørt.

Nye rør til vann og kloakk

Kloakken i området skal saneres. I dag går regnvann fra taket og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Nå skal det skilles slik at det som må til renseanlegget – kloakken - vil gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. Samtidig som hovedledningene legges må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig.

For å få til dette må det graves i Os Alle og i sidegatene. Se eget kart i bunn av denne artikkelen.

Mye blir bedre

Effekten av dette er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet samtidig som det er økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre.

En annen gevinst er at mange av fortauene i anleggsområdet vil bli rehabilitert. Det er mange dårlige fortau i dette området. Når det nå må graves mange steder, vil disse i stor grad bli satt i skikkelig stand etterpå.

Framdrift og tilgjengelighet

Anleggsarbeidet i «Prosjekt Os hageby» starter mandag 27. februar 2017.

I løpet av de første 5-6 ukene er det området Os Allé mellom Rektor Frølichsgate (Familien hus) og Gimleveien som blir berørt. Den vanlige innkjøringen til nedre del av Os Alle vil da være stengt, men det vil bli åpnet alternativ innkjøring via Rektor Frølichsgate fra krysset ved Betel/gangbrua. Se kart:

 OsHageby_omkjøring1.JPG
Etter hvert som anleggsarbeidet går framover vil entreprenøren som gjør dette for Halden kommune forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil bli annerledes enn vanlig. Vær oppmerksom på at skilting vil bli endret i anleggsperioden.

Hele anleggsarbeidet ventes å vare helt fram til juni 2018, så det vil være ulike deler av området som til enhver tid er berørt.
 

Fakta: ​Kontaktinformasjon:
​Oppdragsgiver: Halden kommune​Lene Bergstrøm, prosjektleder, Halden kommune
​Entreprenør: Are Anlegg ​Telefon: 93228791
​Pris: cirka 13,5 millioner kroner​Epost: lene.bergstrom@halden.kommune.no
​Ferdig: cirka juni 2018


 Dette kartet viser hele anleggsområdet. Markeringene viser grovt hvor det skal legges nye rør:
OsHageby_kart_ledningsnett.JPG

Opprettet: 24.02.2017 14:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar