Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase

Lisa Gustavsen Endret:04.05.2018 12:38

Over 100 ansatte i omsorgsboliger og i hjemmesykepleien har i våres gjennomgått en heldagsundervisning i temaene palliasjon og symptomlindring

​Undervisningen er første skritt før avdelingene skal innføre arbeidsverktøyet «Livets siste dager».

 - Bruk av planen skal sikre en felles ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i sluttfasen av livet. Bruk av «Livets siste dager» forutsetter at alle faggrupper som gir behandling, pleie og omsorg til døende pasienter og deres pårørende har god forståelse for lindrende behandling, forklarer fag- og kvalitetsrådgiver Heidi Nygaard Wang.

Det er kreftkoordinator Ellen Rosseland Hansen og sykepleier Marita Johansen som har stått for det faglige innholdet når over hundre ansatte fra hjemmesykepleien og omsorgsboligene har fått opplæring.
 - Og de har gjort en veldig god jobb, sier Heidi Nygaard Wang som er prosjektleder.

«Livets siste dager» er et hjelpemiddel for personalet, og ingen erstatning for deres kompetanse og kliniske vurderingsevne.

 - Det er viktig at de ansatte føler trygghet og mestringsfølelse i pleien av døende pasienter. Undervisningen gir ansatte nyttige verktøy i palliasjon og symptomlindring. Det åndelige perspektivet, smertebehandling og etikk er viktige temaer som blir viet ekstra oppmerksomhet, sier de tre som står bak prosjektet.

Ellen.pngDet er mange ansatte som setter stor pris på undervisningsopplegget og gir uttrykk for at det er spennende og nyttige temaer de får god bruk for i arbeids-hverdagen.

Prosjektet fortsetter med halvdagsundervisninger hvor innføringen av selve planen blir hovedfokus.

Når hjemmesykepleien og omsorgsboligene innfører bruken av «Livets siste dager» er det i tett samarbeid med byens fastleger. 

Legene har også vært på opplæring og er en viktig del av prosjektet. De har det overordnede medisinske ansvaret, både for nødvendige beslutningsprosesser i forkant og for vurderinger knyttet til oppstart, bruk og avslutning av "Livets siste dager". 

Ellen,-Marita-og-Heidi.png

Prosjektleder Heidi Nygaard Wang delte ut blomster for vel gjennomført kurs til Ellen Rosseland Hansen og Marita JohansenFAKTA
​Definisjon av palliasjon

Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med inkurabel sykdom og kort forventet levetid. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet.
(European Association for Palliative Care, EAPC, og Verdens helseorganisasjon, WHO) 


Livets siste dager

«Livets siste dager» – plan for lindring i livets sluttfase kan være med på å skape nødvendig bevissthet og beredskap for helsepersonell når pasienten går inn i den døende fasen.

Det finnes flere nyttige indikatorer for å vurdere pasienters prognose og forventete gjenværende levetid. Disse inkluderer utviklingen av symptomer og kroppslige endringer, slik som funksjons- og aktivitetsnivå, egenomsorg, kostinntak og bevissthetsnivå (1). Helsepersonell vil kunne få et tydeligere bilde av prosessen som er i gang, når de følger pasienten over tid og har mulighet til å observere slike gradvise endringer i tilstanden. 

Livets siste dager» kan brukes ved forventede dødsfall hos døende voksne, uavhengig av diagnose og omsorgssted.Mer info:

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/livets-siste-dager

https://helse-bergen.no/kompetansesenter-i-lindrande-behandling/palliasjon-verktoy-for-helsepersonell/livets-siste-dagar-plan-for-lindring-i-livets-sluttfaseOpprettet: 04.05.2018 10:24

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar