Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Mer normal skoledrift fra mandag

Henrik Meyer Endret:05.06.2020 08:38

Fra mandag 8. juni senkes beredskapsnivået i Halden kommunes skoler. Dermed normaliseres skolehverdagen ytterligere for alle elever. 

Statlige myndigheter innførte nylig trafikklysmodellen blant annet for skolene. Fargen på lyset viser nivået på tiltak som er påkrevd til enhver tid for å ivareta nødvendig smittevern. De siste månedene har skolene vært drevet etter rødt lys. Fra 2. juni ga myndighetene muligheten til å senke beredskapsnivået til gult lys. 

Gjør endringer fra mandag

I Halden har vi brukt denne uken til å organisere de ulike tiltakene som må på plass for å normalisere hverdagen i skolen ytterligere. Nå er vi klare til å drive etter nivået "gult lys" fra neste uke. 

Fra og med mandag 8. juni utvides skoletilbudet i Halden slik: 

BergHar allerede alle elevene på skolen.
GimleHar allerede alle elevene på skolen.
Øker den daglige tilstedeværelsen for 5.-7.trinn.
Hjortsberg5.-7.trinn får hele skoledager på skolen. Storskolen starter 15 minutter etter 1.-4. trinn for å unngå store samlinger. Forskjellige friminutter og pauser.
Kongeveien5.-7. trinn får hele skoledager på skolen.
Foreldre oppfordres til å kjøre barn som vanligvis tar buss, da busselskapet foreløpig ikke har lov til å ha med like mange passasjerer som normalt.
PrestebakkeHar allerede alle elevene på skolen.
Låby5.-7. trinn får være på skolen hver dag, men med noe redusert oppholdstid.
Os5.-7. trinn får være på skolen hver dag, men med noe redusert oppholdstid.
Tistedal5.-7.trinn får full skoledag fra mandag.
RødsbergAlle elevene får tilbud daglig på skolen.
RisumAlle elevene får tilbud daglig på skolen.
Foreldre oppfordres til å kjøre barn som vanligvis tar buss, da busselskapet foreløpig ikke har lov til å ha med like mange passasjerer som normalt.
StrupeAlle elevene får tilbud daglig på skolen.

Fakta om trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen som nå er innført i Norge, varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. Fra 8. juni innfører Halden kommune gult nivå i Haldenskolen.

Dette er gult nivå for barneskole 1-7:
1) Ingen syke skal møte på skolen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Dette gult nivå for ungdomsskole:
1) Ingen syke skal møte på skolen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasse, men bør holde avstand til elever sså langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte så langt det er mulig
 • Holde avstand i pauser/friminutt
Halden kommune planlegger å videreføre dette nivået også etter sommeren, dersom ikke smittesituasjonen utvikler seg slik at statlige myndigheter beslutter nye endringer i fargen på trafikklysmodellen. Dersom myndighetene beslutter endringer, så vil vi orientere om dette.Opprettet: 05.06.2020 08:26

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar