Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Nå åpner skolene for de eldste elevene

Henrik Meyer Endret:07.05.2020 21:33
Halden kommune åpner skolene for 5. – 10. trinn fra torsdag 14. mai. Skolene skal bruke dagene frem til dette for å planlegge en god skolestart. 

Regjeringen besluttet torsdag at alle skoler skal åpne opp igjen i løpet av neste uke. 

– Så langt det lar seg gjøre skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke. Alle de helsefaglige rådene vi har fått tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Skolestart torsdag 14. mai

Halden kommune har torsdag kveld bestemt at i Halden vil skolene åpne for fullt fra torsdag 14. mai. Kommunen prioriterer å gi de ansatte i skolene tid til å planlegge en god oppstart. 

- Det er mye som skal på plass før vi kan starte opp igjen skolene i tråd med de smittevernreglene som nå gjelder, men dette skal vi få til sammen på en trygg og god måte. Det må gjøres vurderinger på den enkelte skole for å finne gode løsninger. Det vil være en rekke tilpasninger som må gjøres. Ansatte må sette seg inn i oppdaterte regler. Foresatte og ansatte skal informeres. Og skoleansatte som har jobbet med andre oppgaver en stund må komme tilbake. I en slik uvanlig situasjon vil ikke vi forhaste oss med å åpne skolene. Vi vil heller gi de ansatte i skolene fornuftig tid til å gjøre sine nødvendige forberedelser slik at elevene får en god og trygg skolehverdag igjen, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen i Halden kommune.

Planleggingsdager

Mandag, tirsdag og onsdag neste uke blir planleggingsdager for ansatte ved 5. – 10. trinn. Det betyr at elever ved 5. – 10. trinn ikke vil få den samme oppfølgingen på hjemmeskole disse dagene som de har vært vant til de siste ukene, da lærere og andre ansatte vil være opptatt med å forberede oppstart av vanlig skole. Den enkelte skole vil informere om eventuelt alternativt opplegg som elevene kan gjøre på egen hånd i disse dagene. Utover det må hjemmene ta ansvar for barna disse dagene.

1. – 4. trinn

Elever i 1. – 4. trinn som allerede har startet opp igjen på skolen vil fortsette som vanlig med et fullverdig opplæringstilbud også til uka, slik det har vært siden slutten av april. Også de eldre elevene som av ulike årsaker har vært på skolen til nå vil få samme tilbud neste uke. 

Tiltak i skolene

Nasjonale myndigheter har laget en veileder med en rekke detaljerte tiltak som skolene skal følge for å begrense smittespredning blant barn når vi skal gjenåpne skolene. Dette kan vi i korthet oppsummere med tre grunnpilarer: 
Syke personer skal ikke være på skolen
God hygiene
Redusert kontakt mellom personer
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontakt-smitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Halden kommune følger de nasjonale tiltakene og gjør lokale tilpasninger til våre bygg og våre grupper av barn. Hvordan dette løses i praksis vil foresatte få vite i kontakt med skolen sin. 

Mer informasjon

Det er mange detaljer som skal på plass for å kunne åpne opp skolene igjen på en måte som reduserer risiko for smittespredning. Vi har fått disse detaljene i den nasjonale veilederen fra helsemyndighetene. Ved våre skoler vil det jobbes helt fram til skolen åpner med å få på plass alt dette. Vi kan ikke i et skriv som dette gjenta alle de detaljene, men du kan selv lese dette i den samme veilederen som vi jobber etter. Det vil gi deg mange svar. Du finner lenke til denne nederst i dette brevet. 

Dette brevet går ut til foresatte ved alle skolene og derfor svarer vi ikke her på detaljer om den enkelte skole. Informasjon skolen din mener dere som foresatte må ha før skolestart, vil de dele i sine vanlige informasjonskanaler. Har du spørsmål utover det, er du velkommen til å kontakte skolen din. 

Oppdatert informasjon og praktiske beskjeder fra den enkelte skole, vil du finne på skolens egen nettside. Det er lurt å sjekke denne dagen før skolestart.

Snakk med barna

Til slutt vil vi minne om at barna deres vil møte en annen skolehverdag enn de er vant til når de kommer tilbake. Det vil bli mange nye regler å forholde seg til og dette kan for noen være vanskelig. Vi tror det er lurt at du forbereder ditt barn på at det blir fint og trygt, men litt annerledes, å begynne på skolen igjen. 

Relevante lenker

Hvis du vil vite mer, finner du mye nyttig informasjon på disse lenkene:


Vi ønsker alle elever velkommen tilbake til skolen igjen!

***


Opprettet: 07.05.2020 21:23

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar