Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Nå kan næringslivet søke om Covid19-støtte

Henrik Meyer Endret:27.08.2020 15:58
Næringsliv i Halden kan nå søke på tilskudd fra regjeringens krisepakke 3 mot Covid 19. Haldens andel er på 1,6 millioner kroner.

For å motvirke effekten av Covid 19 har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) bevilget totalt 61,4 millioner kroner til kommunale næringsfond til kommunene  i Viken. Tiltaket er en engangsbevilgning til kommuner med et næringsliv som er hardt rammet av krisen. Målgruppen for ordningen er bedrifter og næringsaktører.

Halden kommunes andel av dette er 1,6 millioner kroner.


Kriterier fra KMD er:

 • Det skal brukes www.Regionalforvaltning.no  i utlysing, søknad og rapportering på bruk av virkemidlene.
 • Midlene må gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet
 • Målgruppen er bedrifter og næringsaktører og skal brukes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig
 • Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektlegges
 • Kriteriene for måloppnåelse er utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk vekst
 • Støtten skal gis i tråd med regelverket om offentlig støtte

Føringer fra Viken fylkeskommune er:

 • Tilskuddsmidlene skal bidra til varig næringsutvikling og ikke til rene sysselsettingstiltak
 • Innsatsen bør knyttes opp mot føringer i kommunale og regionale næringsplaner
 • Det er ønskelig at innsatsen styrker digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet
 • Bruk av midlene må sees i sammenheng med andre kommunale, regionale og nasjonale tiltakspakker/støtteordninger for å sikre best mulig effekt og unngå dobbeltfinansiering

Søknadsfrist

For Halden kommunes del legges søknadsskjema ut på Regionalforvaltning.no med søknadsfrist 22. september og 22. november 2020. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø (HTEK) behandler innkomne  søknader i utvalgsmøter 6. oktober og 8. desember 2020.


Opprettet: 27.08.2020 15:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar