Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Nå skal byen feies

Lisa Gustavsen Endret:14.05.2020 11:08

​Calle Evenrud

Våren er en tid hvor vi alle gjør en innsats for at det skal se fint ut i hager og uterom. Slik er det også med gater og fortau som etter vinteren trenger en opprensking. 

​Ansatte i kommunalteknikk har vært ute med feiebilen i mange uker allerede. De følger det samme kartet som vinterens brøytekart og soper kommunens veier og sykkelstier. Kartet finner du her

- Vi sørger for at alle veier vi har ansvar for skal feies rene for vinterens grus og sand. Det jobbes systematisk med å gå igjennom rutene så vi ber folk om å være tålmodige, sier lavdelingsleder Calle Evenrud.

Det vi som innbyggere må tenke på er at alle huseiere også har et ansvar her. Finnes det et fortau utenfor ditt hus er det din oppgave å feie bort rusk og rask, og holde det fritt for annet som kan være til hinder.

Dette er beskrevet i våre politivedtekter:

Kapittel IV. Renhold på offentlig sted
§ 15.Fortau mv.

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å sørge for renhold av fortau og rennesten og rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2003-01-29-93

Opprettet: 14.05.2020 10:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar