Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Nå starter digitaliseringen av Haldenskolen

Henrik Meyer Endret:31.10.2017 10:43 Emneord (los) Prosjekter

Halden kommune er i gang med å gjennomføre det største digitale løftet i Haldenskolen gjennom tidene. Her finner du informasjon om hva som vil skje framover.

For å ha en skole som møter den tiden vi lever i, er det avgjørende at både elever og ansatte har tilgang på moderne verktøy. For å få en likeverdig skole, er det også smart å ha like verktøy. Derfor gjennomfører Halden kommune nå et stort digitalt løft ved alle kommunale skoler.

Digitalisering av skolen vil vi jobbe med over tid. Høsten 2017 gjør vi følgende:

Nytt utstyr til alle lærere

Alle fast ansatte lærere i Halden kommunes barneskoler og ungdomsskoler får nye bærbare datamaskiner fra starten på dette skoleåret. Det vil være en stor fordel både for lærerne og IT-avdelingen som drifter systemene at alle har lik PC. De fleste lærere har hatt svært gammelt utstyr som har vært krevende å benytte.

Nytt utstyr til mange elever

Svært mange elever vil få helt nye og personlige digitale verktøy. På sikt vil alle elever få sin egen datamaskin eller nettbrett, men dette må innfases over tid både på grunn av kostnader og kompetanse. Vi starter med dette:

1. trinn: Alle elever som begynte i første klasse nå i august vil få utlevert sin personlige Ipad. Denne er ny og skal benyttes til og med 3. klasse.

4. og 5. trinn: Alle elever på 4. og 5. trinn vil få utlevert en personlig datamaskin. Dette er en bærbar PC med nettbrettfunksjon/touchskjerm.  Denne er ny og skal benyttes til og med 7. klasse.

8. trinn: Alle elever på 8. trinn vil få utlevert en personlig datamaskin. Dette er en bærbar PC med nettbrettfunksjon/touchskjerm.  Denne er ny og skal benyttes alle år på ungdomsskolen.

Vi vil investere i mer nytt utstyr i løpet av årene som kommer, slik at vi i løpet av få år får gitt alle elever nye og personlige datamaskiner eller nettbrett.

Alle elever som skal ha personlig it-utstyr vil få med seg et skjema hjem som må signeres av foreldre/foresatte før datamaskin/nettbrett vil bli utlevert. Dette skjemaet er også tilgjengelig her:

 

Gjenbruk av utstyr til noen elever

Alt it-utstyr skolene har fra før vil bli gjennomgått av kommunens it-avdeling. Dette gjelder både brukte datamaskiner som byttes inn av ansatte, og datamaskiner som alt har vært brukt av elever.
It-utstyr som er velfungerende skal brukes videre av elever som ikke får nytt i denne omgang.

På grunn av nye innkjøp vil det bli langt færre elever enn tidligere som vil dele på disse datamaskinene. Dermed vil også elever som ikke får personlig datamaskin i denne omgang, likevel oppleve en betydelig forbedring. Det har vært en utfordring at i en del klasser har kun elever med lese- og skrivevansker kunne benytte PC i undervisningen. Med utstyr til flere blir utfordringer mindre synlige for andre elever, og undervisningen blir bedre tilpasset for alle.

Programvare

Alt nytt it-utstyr som er skissert over, er kjøpt inn.

Office365, som er kjent i Haldenskolen, vil fortsatt være et sentralt verktøy for læring. Det er også nylig kjøpt inn et program som heter Creaza. Dette er et kreativt verktøy som vil brukes i undervisningen.

En gruppe bestående av utvalgte pedagoger i skolene har i lengre tid arbeidet med å finne frem til egnet digitalt undervisningsmateriell slik at det benyttes samme verktøy for alle skoler. Dette arbeidet vil snart bli fullført og apper og programvare vil fortløpende bli distribuert fra et sentralt IT-system.

Halden kommune oppfordrer foreldre til å være bevisst på hva elever selv velger å laste ned av programvare, apper og filer. I en digital verden er det mange utfordringer. Derfor er det viktig at både hjem og skole er bevisst på dette. Vis interesse og veiled så godt du kan. Ta kontakt med skolen om du er i tvil om noe er greit eller ikke.

Dialog hjem – skole

Halden kommune har valgt å ta i bruk læringsplattformen «It's learning». Denne vil overta etter «Fronter».

«It's learning» er en oppdatert læringsplattform som blant annet skal bedre dialogen mellom skole og hjem. Her vil foreldre få muligheter til å logge seg på for å få tilgang på informasjon fra skolen, f.eks. ukeplaner. Foreldre vil også kunne følge elevens utvikling. I tillegg vil foreldre få muligheten til å ta i bruk en egen meldingsapp som vil kunne øke kvaliteten på dialogen mellom hjem og skole ytterligere. Å bruke appen vil være kostnadsfritt, men samtidig valgfritt.

Det vil være en gradvis overgang fra «Fronter» til «It's learning». Dette vil det komme mer informasjon om via den enkelte skole.

Opplæring

Noen lærere har før skolestart gjennomgått kursing i forbindelse med dette digitale løftet. I perioden fremover vil lærerne gradvis gå gjennom opplæring i bruk av nye verktøy.

Når kommer vi i gang?

Utlevering av utstyr til elever vil organiseres på den enkelte skole. Tidspunkt for dette kan variere noe. Ingen får utlevert nytt utstyr uten å ha signert en egen avtale om dette.

Det er store forventninger til det digitale løftet i Haldenskolen, men slike store endringer tar tid. IT vil i større og større grad påvirke samfunnet og digital kompetanse er avgjørende. Digitalisering av Haldenskolen avsluttes ikke i år. Det er nå det starter.

Opprettet: 31.08.2017 13:05

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar