Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Nå starter restaureringen av det gamle rådhuset

Martin Vik Endret:18.12.2018 12:21 Emneord (los) Prosjekter

​Nå settes det opp stillas for å starte restaureringen.
Foto: Halden kommune

Passerer du Wiels plass enten med bil eller til fots kan du se at det nå settes opp stillas utenfor det gamle rådhuset. Bygget eies av Halden kommunale pensjonskasse, og skal det nærmeste året renoveres både utvendig og innvendig. Det er et stort vedlikeholdsetterslep som nå skal bøtes på, og i tillegg gjøres det grep i bygningen for å tilpasse til universell utforming.

Dette prosjektet er gjennomført og avsluttet.

Ferdig om 1 år.

Det er et ganske omfattende prosjekt og ansiktsløfting det gamle ærverdige rådhuset skal gjennom, og det vil bli noen nyheter. Rådhuset vil få et helt nytt servicetorg med et nytt inngangsparti på langsiden vis a vis Storgt. 7 (teknisk etat).
Taket skal legges om, og vegger og vinduer skal pusses og males. Formannskapssalen skal flyttes ned på gateplan og vil bli liggende i hjørnet mot Wiels plass. Bygningen har ikke blitt vedlikeholdt på svært mange år, og det er store utfordringer med ventilasjon. Deler av bygget er også utsatt for muggsopp.

Partikontorene forsvinner
I arbeidet med skisser og tegninger har de gamle partikontorene måttet vike plass til fordel for mer fleksible løsninger. Målsettingen er å gjøre bygningen mer tilgjengelig for flere brukere, og vil framstå som mer åpent for byens innbyggere. Partikontorene erstattes derfor med møterom som også skal kunne benyttes av lag og foreninger dersom det er behov for det.

Universelt tilpasset
Den største utfordringen med dagens bygning er manglende framkommelighet for rullestol. I dag er det kun tilgang til kommunestyresalen dersom man sitter i rullestol - ikke toaletter og andre fasiliteter. Denne utfordringen blir nå løst med heis og ny stensatt rampe utvendig. På den måten blir hele bygget tilgjengeliggjort, og det er et stort og viktig løft.

Det er Halden kommunale pensjonskasse som står for restaureringen som eier av bygget, og AF-gruppen som har hånd om selve restaureringsarbeidet.


Er du nysgjerrig så kommer vi til å legge ut litt bilder underveis i prosessen.

Opprettet: 22.05.2017 15:25

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar