Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Ny etat legges til Halden

Henrik Meyer Endret:05.12.2017 12:17

Regjeringen har besluttet at den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall legges til Halden. – En førjulsgave, sier ordføreren. 

20171205 Monica Mæland og Thor Edquist - NND.JPGNæringsminister Monica Mæland var tirsdag formiddag i Halden for å overbringe en gledelig nyhet. 

 - Jeg er glad for at vi nå har funnet vertskapskommunen hvor vi kan lokalisere etaten som skal ha ansvar for oppryddingen av den nukleære virksomheten i Norge. Dette betyr at flere statlige arbeidsplasser legges til Halden. De har allerede det største kompetansemiljøet i Norge og den største reaktoren, og er derfor veldig godt egnet til å ta jobben, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra regjeringen.

- Det er strålende nyheter for Halden. Vi kommer til å få en statlig etat som vil tilføre enorm kompetanse til vårt allerede store innovasjon- og kompetansemiljø i Halden. Det er en førjulsgave, sier ordfører Thor Edquist.

Skal rydde opp i brukt reaktorbrensel
Regjeringen har tidligere varslet at den vil opprette en egen statlig virksomhet som skal ha ansvar for trygg håndtering av nasjonalt atomavfall og atomanlegg. Det nye forvaltningsorganet skal hete "Norsk nukleær dekommisjonering (NND) – statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall".

 Den største utfordringen i oppryddingsarbeidet er 17 tonn brukt reaktorbrensel som kan utgjøre en alvorlig fare for mennesker og miljø om det ikke oppbevares på en forsvarlig måte.

Planlegge riving av reaktor
Det vil være en hovedoppgave for Norsk nukleær dekommisjonering å planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer en forsvarlig oppbevaring av alt nukleært avfall. I tillegg vil oppgavene særlig være knyttet til å planlegge og gjennomføre riving av atomreaktorene i Halden og på Kjeller når den tid kommer. Det er ikke besluttet når stenging av reaktorene finner sted.

 Etaten i Halden vil måtte bygges opp gradvis, og det er for tidlig å antyde antall ansatte.

 - Dette er et krevende og viktig samfunnsoppdrag som Norsk nukleær dekommisjonering nå skal ta fatt på. De vil være et viktig bidrag til nye kompetansearbeidsplasser i Halden, sier Mæland.

 Opprettelsen av etaten forutsetter Stortingets budsjettvedtak.

​Fakta:
  • ​Institutt for energiteknikk (IFE) eier og driver de to norske atomreaktorene i Halden og på Kjeller. De er blant de eldste i verden, og totalt er det lagret 17 tonn brukt atombrensel i disse anleggene. 12 tonn er såkalt ikke-lagringsbestandig brukt brensel som trenger behandling/omdanning før det kan lagres. 
  • I tillegg har Norge et kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt nukleært avfall (KLDRA) i Himdalen i Aurskog-Høland.
  • Det har over flere år pågått et arbeid for å finne løsninger for oppbevaring av avfallet i Halden og på Kjeller. De to siste rapportene departementet har mottatt anbefaler at brenselet behandles i utlandet og deretter deponeres. Det anbefales videre at områdene reaktorene står på ryddes opp slik at de kan brukes til andre typer formål. Rapportene anbefaler videre at det etableres en egen organisasjon for håndtering av avfallet. Etableringen av Norsk nukleær dekommisjoneringen er en del av regjeringens oppfølging av disse anbefalingene. 
    (Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet)


Opprettet: 05.12.2017 11:52

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar