Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Ny helsefremmende barnehage i Halden

Henrik Meyer Endret:05.04.2018 08:29

​Isebakke barnehage ble onsdag godkjent som helsefremmende barnehage. Halden kommune er en foregangskommune i Østfold innenfor folkehelsefeltet, ifølge fylkesrådmannen.

Isebakke barnehage (Foto Lisa Gustavsen).jpgStyret for Østfoldhelsa, som er styre for partnerskapet for folkehelse i Østfold, godkjente i dag Isebakke barnehage som helsefremmende barnehage. 

Fra tidligere er Brekkerød barnehage og Gimle skole godkjent som helsefremmende virksomheter i Halden.

- Det er gledelig at et langvarig arbeid blir anerkjent på denne måten. I Halden kommune har vi satt oss som mål at alle kommunale barnehager og skoler skal bli godkjent som helsefremmende. Vi jobber kontinuerlig for å nå dette målet fordi dette arbeidet bidrar til gjøre Halden til et godt sted å vokse opp, sier Gun Kleve i Halden kommune.

Foregangskommune

I Østfold fylkeskommunes saksframleg til onsdagens møte i Østfoldhelsa kan man lese fylkesrådmannens vurdering av Isebakke barnehage og Halden kommunes arbeid med folkehelse. Fylkesrådmannen er tydelig på at Halden kommune er en foregangskommune i Østfold innen folkehelsefeltet.

Dette er fylkesrådmannens vurdering:

"Isebakke barnehage har gjennom flere år jobbet systematisk med å bli godkjent som en helsefremmende barnehage. De deltar i fylkeskommunens nettverk for helsefremmende barnehager og i Halden kommune sitt utviklingsarbeid med helsefremmende barnehager og skoler.

Halden kommune er en foregangskommune i Østfold innenfor folkehelsefeltet, og har bla folkehelsearbeid som en sterk føring i kommuneplanen og kommunal planstrategi. Halden kommune har vedtak om at alle barnehager og skoler skal jobbe med mål om å bli godkjent som helsefremmende virksomhet.

Fylkesrådmannen opplever det som spesielt interessant at man med skifte av matregime i barnehagen kan få en slik stor endring i barns kosthold og helhetlig dagsrytme som man har fått i Isebakke barnehage. At å spise «oftere og sunnere» bekrefter ernæringsfaglige teorier om mer harmoniske og rolige barn, er spesielt interessant.

Fylkesrådmannen ser at barnehagen er flinke til å legge til rette for fysisk aktivitet både ute og inne, med mange gode aktiviteter daglig. Fylkesrådmannen vil allikevel oppfordre barnehagen til å forsøke å registrere fysisk aktivitet hos det enkelte barnet. Det at hele barnegruppa oppfordres til fysisk aktivitet behøver ikke bety at alle barn er fysisk aktive. Spesielt er det viktig å være oppmerksomme på barn som kanskje ikke får dekket sitt behov for fysisk aktivitet hos sine foresatte.

Fylkesrådmannen opplever at Isebakke barnehage jobber engasjert og systematisk med helsefremmende arbeid i barnehagen og anbefaler at barnehagen godkjennes som helsefremmende barnehage."

Isebakke_godkjent_helsefremmende.JPGHvordan bli helsefremmende barnehage?

Videre skriver Østfold fylkeskommune følgende om hva som er gjort ved Isebakke barnehage:

"Isebakke barnehage har i flere år, sammen med folkehelsekoordinator i Halden kommune og de øvrige barnehagene i kommunen, jobbet med målsetting om å bli godkjent som helsefremmende barnehage. Dette er også forankret i barnehagens årsplan. Isebakke barnehage har også hatt fokus på å forankre arbeidet med godkjenning i foreldregruppa. Søknaden bygger på Halden kommune sin politiske plattform «Læring og utvikling 2020».

Det siste året har barnehagen hatt fokus på trygghet, trivsel og mestring for barn og voksne, inkludert foreldre. To ansatte i barnehagen er sertifisert som foreldreveiledere innenfor metoden «COS-P, Trygghetssirkelen». Det innebærer at de har kompetanse til å veilede foreldre til å forstå barnets behov, noe som igjen utvikler barnets opplevelse av trygghet. Verktøyet har gitt god effekt for barnehagen, og de skal nå i gang med å lære opp andre barnehager i Halden kommune i måten å jobbe på.

Fra januar 2016 begynte barnehagen å servere alle måltider i barnehagen, og gikk dermed bort fra en langvarig tradisjon som «matpakkebarnehage». Det betyr at barnehagen legger til rette for havregrøt-frokost, et mellommåltid som gjerne spises ute på formiddagen, lunsj og mellommåltid på ettermiddagen. Helsedirektoratets anbefalinger for «Mat i barnehagen» ligger til grunn.

Endringen førte til at barna spiser oftere og sunnere. Barnehagen, så vel som foreldrene, rapporterer om mer harmoniske og rolige barn. Forandringen hos barna var påfallende fra høsten 2015, før endringen, og til våren 2016 med nytt matregime. En annen konsekvens er at barna har fått utvidet sine matpreferanser, barna er ikke lenger kresne på mat.

Barnehagen har gode forutsetninger for fysisk aktive barn, med både ute- og inne-arealer som innbyr til aktivitet. Begge avdelinger er ute hver dag, uavhengig av årstid og føre."


Opprettet: 04.04.2018 16:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar