Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Ny klimaplan er vedtatt

Lisa Gustavsen Endret:01.07.2020 11:58

​Kommunestyret vedtok 18. juni ny kommunedelplan for klima og energi. Planen skal gjelde i perioden 2019 – 2030 og fastsetter mål om reduksjon av klimagassutslipp. Halden kommune skal redusere sine klimagassutslipp med 60 prosent innen 2030, og planen gir rammer og retning for arbeidet.

Arbeidet vi gjør lokalt er med på å oppfylle Norges forpliktelser i Parisavtalen, som går ut på å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 grader i perioden 1850 – 2100.​

Det settes ambisiøse mål for utslippsreduksjon, CO2-opptak og energibruk. Haldens hovedmål for klima og energi er i planen beskrevet slik:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Halden være redusert med minst 60 prosent sammenlignet med 2016. Innen 2023 skal utslippene være redusert med 30 prosent.
  • Halden skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 gjennom kraftig å redusere utslippene og øke opptakene av CO2.
  • Halden skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050.
  • Innen 2050 skal all energibruk i Halden være fossilfri eller avfallsbasert.
Planen angir også delmål og strategier innenfor sektorene «Energi», «Transport», «Arealbruk, stedsutvikling og bygg», «Forbruk og avfall», «Næringslivet», og «Landbruk».

For at planen skal være sterk over tid, inneholder den ikke en liste over konkrete klimatiltak som skal gjennomføres. Tiltak tas inn i arbeidet med årlige klimabudsjett, som blir en form for handlingsplan som innlemmes i kommunens økonomiplan og budsjett.


Opprettet: 01.07.2020 11:49

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar