Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Påstander om ulovlig drift ved Kongeveien skole

Henrik Meyer Endret:03.06.2019 15:25

​Kongeveien skole

​Rektor ved Kongeveien skole har sagt opp sin stilling. I forbindelse med dette får formannskapet en redegjørelse fra rådmannen om påstander og forhold knyttet til lovbrudd, økonomi, organisasjon og oppfølging ved skolen.

Når du åpner dokumentet bør du bruke bokmerkeknappen øverst til høyre for å manøvrere deg til RS 2019/15 Saksfremlegg, eventuelt bla til side 412.

Dette er innledningen til referatsaken:

Sammenslåing av ulike organisasjoner til en ny organisasjon, ofte referert til som fusjoner, er utfordrende prosesser. Som leder blir en utfordret på at en må gjennomføre prosesser som oppleves som involverende og dype nok. Prosessen må både ivareta det beste fra to eller flere organisasjoner, samtidig som en må finne en ny kurs hvor en bygger en ny kultur som alle kan relatere til, dette kan i noen sammenhenger bety at en nærmeste må skape en ny organisasjon fra begynnelsen av, med alt det innebærer av forventningsavklaringer, rolledefinisjoner, regler og rutiner osv. Et slik arbeid starter gjerne før sammenslåingen og må fortsette etter at organisasjonene er slått sammen og den nye driften er operativ.

Rådmannen har forståelse for at det kan ha vært utfordrende å etablere Kongeveien skole, mer utfordrende enn først antatt. En relativt nylig fusjonert Idd skole skulle slåes sammen med Folkevang skole. Kulturdannende- og samarbeidsprosesser knyttet til dette er krevende, og skjer parallelt med at skoler driftes med det samme personale.

I denne referatsaken (se lenke over) redegjør rådmannen om påstander og forhold knyttet til lovbrudd, økonomi, organisasjon og oppfølging ved Kongeveien skole.


Opprettet: 03.06.2019 15:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar