Tittel: Politiet og kommunen på trygghetsvandring
Url: https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Politiet-og-kommunen-på-trygghetsvandring.aspx
Politiet og kommunen på trygghetsvandring
  • Siste

Politiet og kommunen på trygghetsvandring

Henrik Meyer Endret:03.12.2018 11:07

​Nå skal vi vurdere om sentrum på nordsiden kan gjøres enda tryggere og triveligere. Kanskje du vet om noe vi bør se nærmere på?

Sammen med Politiet gjennomførte flere ansatte i Halden kommune forrige uke en trygghetsvandring i store deler av sentrum på nordsiden. Med på vandringen var Åse Sivertsen, Christian Karlsen og Jon Øivind Hellberg fra politiet. Fra Halden kommune deltok Rune Otto Nilsen fra Halden brann- og feiervesen, Jan Erik Hansen fra Kommunalteknikk, Bente Bjørk som jobber med universell utforming og Tor-Øystein Gulliksen som er folkehelsekoordinator.

Rent konkret var disse ute og gikk i hver eneste gate i et bestemt område i sentrum og så etter ting som kan skape utrygghet og fare. 

- Når vi er ute på en slik vandring leter vi etter ting som skaper en eller annen form for risiko. Det kan blant annet handle om brannfare, trafikkfare, fremkommelighet og tilgjengelighet. Etter at vi har gjort en slik kartlegging skal vi vurdere hva som kan gjøres for å fjerne risiko slik at vi på sikt kan skape et tryggere og enda mer trivelig nærmiljø i Halden sentrum, sier folkehelsekoordinator Tor-Øystein Gulliksen i Halden kommune. 

For å kunne være grundig er det nødvendig å begrense området som vurderes. Denne trygghetsvandringen tok for seg et område nord for Tista mellom Tistasenteret og Vaterland bru. Både Storsenteret, Busterudparken, gågata og Banken er med i området som vurderes. Det er naturlig å vurdere dette området nå i sammenheng med øvrige byutviklingstiltak som planlegges på nordsiden.   

Ønsker innspill

Selv om fagfolk fra Politiet og kommunen gjennomfører både vandringen og analysene etterpå, så er det ønskelig med innspill fra deg som kjenner dette området godt. Enten du bor i sentrum eller ferdes der jevnlig, er du velkommen til å fortelle oss om konkrete ting i dette området som kan skape en form for risiko som denne arbeidsgruppen bør se nærmere på. 

- Hvis du vet om en brannfelle, en vanskelig trafikksituasjon eller noe annet som gjør akkurat dette området mindre trygt og trivelig enn det burde være, så ønsker jeg å høre fra deg, sier Tor-Øystein Gulliksen.

Alle innspill om risiko i sentrum nord kan sendes på epost til folkehelsekoordinator Tor-Øystein Gulliksen i Halden kommune, så vil den aktuelle arbeidsgruppen se nærmere på dette. 

Det er fint om du sjekker kartet under og begrenser innspill til det avmerkede området i denne omgang.
Trygghetsvandring - november 2018.png

Tryggere og triveligere

Trygghetsvandring er en etablert metode for å gjøre nærmiljøer tryggere og triveligere. Dette har vært gjennomført flere steder i Norge tidligere - også i Halden. Denne metoden har blant annet ført til at det ble nedgravde søppelcontainere på Damhaugen i stedet for ulåste søppeldunker tett på gammel trehusbebyggelse. Slik reduseres risikoen for brann og skadedyr. 

Mange former for risiko kan man tenke seg til. En del er kjent for de profesjonelle aktørene som deltar i dette. Ved å gjennomføre en slik systematisk vandring reduseres likevel risikoen for at noe blir glemt. Når flere faginstanser ser det samme samtidig, øker sjansen for å få gjort noe med problemer som oppdages. Dersom publikum som bruker området også gir innspill blir resultatet enda bedre. 

Opprettet: 03.12.2018 10:58
Du er her: Hjem > Nyheter > Politiet og kommunen på trygghetsvandring