Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Registrering av forurenset grunn i Halden

Henrik Meyer Endret:08.12.2017 15:39

Halden kommune har satt i gang et arbeid med å gjøre informasjon om eiendommer med forurensning i bakken mer kjent for de som trenger å vite dette.

Flere haldensere har i det siste fått brev fra Halden kommune om forurenset grunn. Dette skyldes ikke nye funn, men en systematisering av informasjon som er kjent fra tidligere. Det skal gi bedre oversikt for de som trenger å ha det.

Nasjonal database

Miljødirektoratet har et fagsystem som heter «Grunnforurensning». I denne nasjonale databasen kan du søke på adresser landet rundt for å se om det er forurensning i grunnen. Dette er et nyttig verktøy for de som jobber med miljøet vårt. Oversikten viser om det er alvorlig forurensning som krever tiltak, om det er akseptabel (mindre alvorlig) forurensning eller om det bare er mistanke om forurensning. Det er dette systemet Halden kommune nå er i gang med oppdatere.

Mye av det som blir registrert i Halden nå, handler om mistanke om forurenset grunn. Det er altså ikke alle registreringer som er bekreftede funn.

Mistanke om forurenset grunn baserer seg på historiske data. Eiendommer der kommunen f.eks. vet at det har vært en bensinstasjon, et bilverksted, industri eller lignende har blitt registrert. Miljødirektoratet har utarbeidet en liste over bransjer som kan gi opphav til grunnforurensning, og hva slags forurensning det er snakk om. Den listen kan du se her.

Her er oversikten

Klikk her for å se Miljødirektoratets oversikt: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/

Noe av informasjonen som blir registrert vil også bli overført til Norges offisielle register over fast eiendom. Det finner du her: http://www.seeiendom.no/

Nyttig for myndigheter – åpent for alle

Ved hjelp av dette fagsystemet kan alle i Norge være informert om steder der det er kjent forurensning eller mistanke om grunnforurensning.
- Denne oversikten hjelper statlig og kommunal forurensningsmyndighet i sin saksbehandling av forurenset grunn. Derfor er det viktig at opplysningene er mest mulig oppdatert, og det ønsker Halden kommune nå å bidra til, sier enhetsleder plan og miljø Bernt-Henrik Hansen.

Ny registering – gammel informasjon

Det er allerede lagt inn en del opplysninger om eiendommer i Halden, men Halden kommune vil i tiden framover jobbe mer med å oppdatere dette systemet.

- Det er ikke nye funn vi legger inn. Informasjonen vi legger inn har Halden kommune hatt tidligere. I mange tilfeller vil dette være kjent informasjon for den som eier en slik eiendom. Det som er nytt er at vi nå gjør denne informasjonen tilgjengelig også for andre aktører som trenger slik informasjon, sier Bernt-Henrik Hansen.

Informasjon til grunneiere

Etter hvert som vi legger inn ny informasjon vil vi informere den som eier en slik eiendom. Det gjør vi via brev. Dersom grunneiere eller andre som sitter på informasjon om mulig forurensning gir tilbakemelding til kommunen på registreringene, vil dette kunne være nyttig informasjon for kommunen.

- Å bli registrert i «Grunnforurensning» har ikke noen umiddelbar praktisk betydning for den som eier en eiendom. Det vil først få betydning dersom det skal utføres bygge- eller gravearbeider på eiendommen. Da kan det bli stilt krav om grunnundersøkelser. Dersom undersøkelsene ikke viser forurenset grunn, kan resultatene registreres på eiendommen i databasen, og mistanken om forurensning fjernes. Dersom det viser seg å være forurenset grunn, må det utarbeides en tiltaksplan slik at man unngår å spre forurensningen gjennom gravearbeider, sier Hansen.

Opprettet: 08.12.2017 15:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar