Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Satser for fremtiden

Lisa Gustavsen Endret:13.01.2020 15:08

​Merete Tanger er leder for det nyopprettede Team innovasjon og digitalisering

​Kommunalavdeling Helse og omsorg skal i årene som kommer gjennom omfattende endringsprosesser. Endringer som handler om hvordan tjenester mottas og hvordan de gis. Bruk av nye løsninger og teknologi skal gjøre det enklere å være mottaker av helsetjenester og dekke de nødvendige behov hos innbyggeren

Det er nå opprettet et team som skal ha sitt daglige fokus på innovasjon og digitalisering. Teamet skal være en pådriver for nye digitale løsninger og følge opp bruken av de allerede innførte systemene. Samtidig skal de være en ressurs for ansatte som trenger opplæring og brukerstøtte underveis. 


Den som skal lede dette arbeidet er Merete Tangen. Hun har lang fartstid innen helsefaget og kommer fra stillingen som enhetsleder for tilrettelagte boliger. Årsskiftet 2020 brakte med seg nye muligheter for Merete da hun ble tilbudt stillingen som leder for teamet som skal jobbe med innovasjon og digitalisering i kommunalavdelingen Helse og omsorg.

  - Merete Tangen har gjennom flere år vist høyt engasjement og stor kompetanse i forhold til innovative prosesser og å ta i bruk teknologi i helse- og omsorgstjenesten. Hun er derfor håndplukket til stillingen for å få enda mer fart på dette arbeidet hos oss, forteller kommunalsjef Veronica Aam. 

Aam står bak initiativet om et eget team og forteller at de satser for fremtiden ved å legge til rette for mer og bedre bruk av digitale tjenester.
  - Ansatte i Helse og omsorg jobber digitalt med de tjenestene vi allerede har innført. Det gjelder også ved å bruke de systemene vi har tilgjengelig for kommunikasjon og dokumentasjon, sier Aam. Hun legger til at dette er bevisste grep for å få alle til å bruke de samme plattformene i arbeidshverdagen.
  - Nå ønsker vi å være klare til å ta det neste steget i den digitale utviklingen. Målet er at de nye systemene skal være med på å gi ansatte mer rom for tid med brukerne sine, sier kommunalsjefen.

Merete Tangen gleder seg til å lede det nye teamet. De vil bruke litt tid i oppstarten på å etablere sin arbeidsform, bygge nettverk og stake ut kursen videre.
- Jeg er opptatt av at alle ansatte blir trygge på bruken av nye digitale systemer og hjelper gjerne de som trenger støtte i prosessen, sier den nye lederen for Team innovasjon og digitalisering.

Veronica Aam og Merete Tangen.jpg
Kommunalsjef Helse og omsorg Veronica Aam og leder for Team innovasjon og digitalisering Merete Tangen
Opprettet: 13.01.2020 14:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar