Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Slik skal Halden styres politisk

Henrik Meyer Endret:04.11.2019 10:17

​Thor Edquist fikk blomster av Anne-Kari Holm etter å ha overlevert ordførerkjedet til Haldens nye ordfører. 

Halden kommunestyre har hatt sitt første møte etter valget. Med det har byen fått ny ordfører og nye medlemmer av de viktigste politiske utvalgene. Her er en oversikt. 

Torsdag kveld godkjente kommunestyret valgresultatet i Halden. Samtidig ble Thor Edquist (H) takket av etter åtte år som ordfører, og Anne Kari Holm (Sp) har nå overtatt som Haldens ordfører. Linn Laupsa (Ap) har nå overtatt som varaordfører. 

Det ble også utnevnt medlemmer av de viktigste utvalgene i Halden kommune. Her er oversikten over medlemmene for perioden 2019-2023. 

Formannskapet


Medlemmer: 
Fredrik Holm (H)
Bjørg Lund (H)
Håvard Tafjord (H)
Elin Lexander (H)
Anne Kari Holm (Sp)
Jens Bakke (Sp)
Fridtjof Dahlen (Sv)
Linn Laupsa (Ap)
Helge Bergseth Bangsmoen (Ap)
Johan Johansen (MDG)
Linn E. R. Andersen (R)
Per Egil Evensen (Frp)
Per Kristian Dahl (Pp)

Varamedlemmer: 
Vara for H/Krf: Truls Breda, Ragnhild Løken, Jan Erik Herft, Sandra Lexander, Dagfinn Stærk, Terje Lie
Vara for Sp, Sv, V: Joakim Karlsen, Ragnhild Saakvitne, Roy Eilertsen, Kristoffer Berger
Vara for Ap: Siw Hege Kristiansen, Kolbjørn Weme, Solveig Ø. Vitanza, Stein Engen
Vara for MDG: Vibeke Julsrud, Simen Paulsen
Vara for R: Erling Rennemo Melsom, Jan Tore Harlyng
Vara for Frp: Henrik Rød, Camilla Gretland
Vara for Pp: Nils Sagstuen, Laila Tajet Andersen

Kontrollutvalg

Medlemmer:
Roar Lund (H), leder
Torhild Grimseth Huseby (Sp), nestleder
Mariann Faraasen (H)
Roar Günther Andersen (Pp)
Ketil Rønning (Ap)

Varamedlemmer:
Jan Moen (H), Hans Richenberg (H), Inger Blomsnes (H), Tom Jørgensen (Frp), Anne Mette Amundsen (Pp), Ellen Simensen (Ap), Jon Inge Stumberg (Sp), Bjørn Gulbrandsen (Sv).

Hovedutvalg for undervisning, oppvekst og kultur 

Medlemmer: 
Fridtjof Dahlen (Sv), leder
Joakim Karlsen (V), nestleder
Ragnhild Saakvitne (Sp)
Frank Debraux (Frp)
Nils Sagstuen (Pp)
Vibeke Julsrud (MDG)
Ingrid Fjøren (R)
Siw-Hege Christiansen (Ap)
Kolbjørn Weme (Ap)
Truls Breda (H)
Sandra Lexander (H)
Frode Bilsbak (Krf)
Bjørg Lund (H)

Varamedlemmer:
Camilla Grettland (Frp), Per Egil Evensen (Frp), Laila Tajet Andersen (Pp), Tron Grandahl (Pp), Myrna Windahl (Pp), Amalie Lund (MDG), Hans Christian Nygaard Wang (MDG), Simen Paulsen (MDG), Vilde Heggem (R), Jan Tore Harlyng (R), Jan Erik Andersen (R), Lisa Vik (Ap), Olav Wennevold (Ap), Ida Carita Mosbye (Ap), John Erik Eriksen (Ap), Camilla Gribsrød (Sp), Heidi Raude (V), Frithjof Wibe (Sv), Sverre Stang (Sp), Inger Haugene (Sp), Ole-Marius Torvmark (H), Ragnhild Løchen (H), Stein Bukholm (H), Mona Holtet Atoyo (Krf), Ann-Kristin Øye (H), Fredrik Holm (H) 

Hovedutvalg for helse, omsorg, sosialtjenester og inkludering 

Medlemmer:
Solveig Østby Vitanza (Ap), leder 
Hans Christian Nygaard Wang (MDG), nestleder
Anders Wingren (R)
Camilla Grettland (Frp)
Per Kristian Dahl (Pp)
Elin Lexander (H)
Simen M. Gundersen (Uavh.)
Dagfinn Stærk (Krf)
Kirsten Warberg (H)
Kristoffer Berger (Sp)
Heidi Raude (V)
Mons Hvattum (Sv)
Cato Lettenstrøm (Ap)

Varamedlemmer:
Camilla Orud Lund (R), Liv Orsäter (R), Erling Rennemo-Melsom (R), Amalie Lund (MDG), Vibeke Julsrud (MDG), Simen Paulsen (MDG), Frank Debraux (Frp), Per Egil Evensen (Frp), Laila Irene Sørlie (Pp), Arild Stang (Pp), Myrna Windahl (Pp), Ann-Kristin Øye (H), Ånen Nøding (Krf), Egil Lund Pettersen (H), Bjørg Lund (H), Fredrik Holm (H), Sandra Lexander (H), Roy Eilertsen (Sv), Anna Grude Kristiansen (Sp), Anne Helene Bakke (V), Anders Gjerlaug (Sp), Gro Sofie Grimseth Huseby (Sp), Mona Bråthen (Ap), Tore Østensvig (Ap), Linda Østensvig (Ap), Olav Wennevold (Ap)

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø 

Medlemmer: 
Øivind Holt (MDG), leder
Jens Bakke (Sp), nestleder
Helge Bergseth Bangsmoen (Ap)
Gunn Mona Ekornes (Sv)
Anne Helene Bakke (V)
Sara Langbråthen (R)
Terje Lie (H)
Ragnhild Løchen (H)
Jan-Erik Herft (H)
Bjørg Lund (H)
Henrik Rød (Frp)

Varamedlemmer:
Simen Paulsen (MDG), Wenche Olsen (Ap), Ragnhild Saakvitne (Sp), Jan Tore Harlyng (R), Guri Anne Hauan (Sv), Frode Tennebø (V), Anne Birgith Mørkved (MDG), Kolbjørn Weme (Ap), Erlan Aastebøl (H), Håvard Tafjord (H), Solveig Søtorp (H), Sandra Lexander (H), Frode Bilsbak (Krf), Ole Marius Torvmark (H), Egil Hult (Pp), Camilla Grettland (Frp), Laila Tajet Andersen (Pp).

Administrasjonsutvalg 

Medlemmer:
Stein Engen (Ap), leder
Inger Haugene (Sp), nestleder
Roy Eilertsen (Sv)
Elin Lexander (H)
Truls Breda (H)

Varamedlemmer:
Anne Birgith Mørkved (MDG), Jan Tore Harlyng (R), Anne Helene Bakke (V), Wenche Olsen (Ap), Mons Hvattum (Sv), Håvard Tafjord (H), Ann-Kristin Øye (H), Jan-Erik Herft (H)

Anne-Kari Holm og Thor Edquist (Foto Henrik D. Meyer, Halden kommune).jpg
Anne-Kari Holm overtok torsdag kveld ordførerkjedet fra Thor Edquist. 


Opprettet: 31.10.2019 21:29

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar