Tittel: Solid pensjonskasse gir forutsigbarhet
Url: https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Solid-pensjonskasse-gir-forutsigbarhet.aspx
Solid pensjonskasse gir forutsigbarhet
  • Siste

Solid pensjonskasse gir forutsigbarhet

Henrik Meyer Endret:26.03.2018 15:47
Gjennom mange år har Halden kommunale pensjonskasse gradvis blitt styrket. Det er viktig også for omstillingsarbeidet i Halden kommune. 

Halden kommunale pensjonskasse (HKP) har siden 1920 hatt jobben med å sikre pensjonen for ansatte i Halden kommune. Den jobben gjør HKP som egen juridisk enhet helt løsrevet fra kommunen. For Halden kommune vil det likevel alltid være positivt når det går bra for HKP. 

God avkastning gir trygghet

Årsrapporten for 2017 viser et overskudd på 63,3 millioner kroner for HKP. Det er særlig god avkastning på pensjonskassens aksjer og obligasjoner som bidro til det gode resultatet. Med så god avkastning er HKP i stand til å gi medlemsforetakene 43,3 millioner kroner til premiefond, samtidig som pensjonskassens soliditet økes med 20 millioner.

- Det er en trygghet for våre ansatte at det går godt for HKP. For Halden kommune som organisasjon er pensjonskassens solide utvikling gjennom flere år også et godt bidrag til forutsigbarhet i omstillingsarbeidet i Halden kommune. I vår situasjon er forutsigbarhet svært viktig, sier rådmann Roar Vevelstad. 

Ansatte i Halden kommune, med unntak av lærere og sykepleiere, har både rett og plikt til å være medlem av HKP.


Tjener mer enn konkurrentene

Hvis kommunen hadde hatt pensjonsordningen i konkurrerende forsikringsselskap, ville overskuddet vært 25 millioner kroner, og overføringen til premiefond ville bare vært 12,5 millioner kroner. Halden kommunale pensjonskasse leverer med det en meravkastning på over 30 millioner kroner i forhold til nærmeste konkurrent, ifølge HKPs egne beregninger.

Når HKP har god avkastning blir det lavere utgifter til pensjon for Halden kommune. I 2017 ble 35 prosent av forsikringspremien dekket av tidligere års overskudd i pensjonskassen. Det medførte at premiesatsen Halden kommune måtte betale ble rekordlave 9,7 prosent. Uten bidrag fra pensjonskassen ville denne utgiften vært på 15,09 prosent.

- Det er ingen tvil om at uten Halden kommunale pensjonskasses gode avkastning ville Halden kommune hatt vesentlig større utgifter til pensjon, sier rådmann Roar Vevelstad.


Langsiktig verdiskapning

Forvaltningskapitalen i pensjonskassen var ved årsskiftet 2,2 milliarder kroner. 

- HKP har gjennom mange år bygget opp og gradvis styrket soliditeten i pensjonskassen. Soliditeten har vært viktig for at pensjonskassen har kunnet investere som den har gjort og for de resultatene den nå leverer. Halden kommunale pensjonskasse prioriterer langsiktig verdiskaping og forutsigbarhet. Det har gjort at man i et krevende marked med lave renter har kunnet ta risiko i investeringene i forvissning om at bufferkapitalen gjør at HKP står sterkere enn noensinne i forhold til å tåle markedssvingningene. Det er derfor Halden kommunale pensjonskasse også for 2017 kan levere et svært konkurransedyktig overskudd til medlemsforetakene, skriver Halden kommunale pensjonskasse i sin årsrapport for 2017. Opprettet: 26.03.2018 15:38
Du er her: Hjem > Nyheter > Solid pensjonskasse gir forutsigbarhet