Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Spennende muligheter

Lisa Gustavsen Endret:08.09.2020 13:59

Det skal nå gjennomføres en «mulighetsstudie» for området rundt Halden stasjon og ut til jernbanebrygga.​

​Bane NOR Eiendom og Halden kommune har invitert private aktører og lokalmiljøet til å komme med innspill til et helhetlig knutepunktprosjekt for dette området. På kartet kan du se området det dreier seg om. 

Mulighetsstudie omrade stasjonen til jernbanebrygga.png

Bane NOR Eiendom og kommunen har engasjert tre arkitektfirmaer til å se på hvordan dette området kan utvikles for framtiden. 

Bruken av Torget, som ligger i umiddelbar nærhet til planområdet vil også vies oppmerksomhet i mulighetsstudien. Kommunen har en ambisjon om å videreutvikle torget som kulturarena. Det legges ikke opp til bebyggelse på torget, men i studien oppfordres det til å lansere forslag til hvordan man kan endre trafikkløsningen og samtidig gi gode kvaliteter for området.

En bærekraftig utvikling

Med mange innspill fra nærmiljøet er ønsket til BaneNOR og Halden kommune å få fram et best mulig beslutningsgrunnlag før mulighetsstudien og premissene for en fremtidig utvikling av området legges. Målet er at mulighetsstudien skal være et fundament for en «best mulig plan». En fremtidsrettet plan som sikrer at område utvikles i takt med Haldens identitet, lokalsamfunnets behov og ønsker, og en bærekraftig utvikling.  

For å få til dette ønsker de at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde.  Som en del av medvirkningsprosessen er det laget noen introduserende oppgaver som berørte parter har fått tilsendt.  Besvarelsene skal brukes av arkitektene når disse jobber videre med mulighetsstudien.

I oppgavene mulighetsstudiet lanserer er det en del tanker om hva Halden kan by på. Kanskje du har lyst til å reflektere litt over de spørsmålene som stilles?

  • Hvor ville du tatt med deg din fjerne slektning som er på besøk i Halden? Hva ville du vist frem?
  • Hva kjennetegner en Haldenser ved fem ord?
  • Vi ønsker å formulere en felles visjon for Halden. I hvilken retning skal Halden gå de neste 15 årene?
  • Hvilke potensiale kan Halden bygge videre på for å bli en attraktiv by for alle? Velg tre visjonene du tenker er mest attraktive og relevante for Halden by. 
  • Hva må stasjonsområdet inneholde for å realisere de tre visjonene du valgte for fremtidens Halden?
Opprettet: 08.09.2020 10:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar