Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Sponvikaveien blir stengt mandag 6.januar

Lisa Gustavsen Endret:03.01.2020 13:33

Vann- og avløpsavdelingen tar nå tak i problemet med mye overvann som kommer fra Bukteløkka og Hårbyløkka og starter opp arbeidet med å legge ny overvannsledning i Sponvika. 

Mens dette anlegget pågår blir Sponvikaveien stengt fra Hårbyløkka ned til Torget i Sponvika, med omkjøring via Korterødveien. 

Arbeidet starter opp kl.9 mandag morgen 6.januar og er beregnet å ta mellom en til to måneder. 

- På grunn av mye fjell i deler av arbeidsområdet må det sprenges og fordi det er en relativt smal vei har vi vurdert at den beste løsningen for alles sikkerhet, og for at vi raskere får utført arbeidet, at det er hensiktsmessig å stenge veien helt i denne perioden, forklarer Rune Adolfsen som leder arbeidet med den nye overvannsledningen.

Nødetatene har gjort en grundig risikovurdering av veistengningen og har forberedt alternative ruter ved behov for det. Det er også planlagt forsterket vintervedlikehold med førsteprioritet for Korterødveien om det blir nødvendig. Alle som bor i området har fått varsling om det planlagte arbeidet og skolene har vært involvert i informasjonen om endring av buss-stoppet.

Mens arbeidet pågår vil det være mulig å passere anleggsområdet til fots. For å trygge skoleveien for barna som skal ta skolebussen blir det satt opp to meter høye gjerder mot anleggsarbeidet. Skolebussen vil ha sitt stopp ved krysset inn til Hårbyløkka i arbeidsperioden.

- Beboerne i området vil stort sett ha mulighet til å kjøre til sine eiendommer. Det kan bli nødvendig med enkeltstående tilfeller hvor noen må parkere andre steder i kortere tidsrom. Dette vil bli kommunisert til de det måtte gjelde. Vi håper alle har forståelse for viktigheten av det arbeidet som blir gjort og at vi sammen gjør en innsats for at trygghet og samarbeid blir prioritert, sier Adolfsen.

Sponvika oversikt.PNG

Opprettet: 03.01.2020 10:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar