Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Stor økning i pasienter

Henrik Meyer Endret:28.01.2019 10:09

​Halden kommune har fra før jul hatt en stor pågang av pasienter med behov for korttidsplass ved Halden Helsehus. Derfor iverksettes det midlertidige løsninger for noen av våre pasienter. 

Glatt føre de siste ukene har ført til en rekke bruddskader i Østfold. I tillegg er det svært mange syke pasienter innenfor de fleste fagområder, meldte Sykehuset Østfold tidligere i januar. 

Dette og flere andre forhold har ført til at kapasiteten på sykehuset er sprengt. Dette merker kommunene i regionen, også Halden kommune, fordi flere pasienter enn vanlig overføres fra sykehuset til kommunene for videre oppfølging. I tillegg oppleves stor pågang av pasienter med pleie – og omsorgsbehov på grunn av betydelig funksjonsnedsettelse og helsesvikt. Situasjonen fører til flere pasienter og stort arbeidspress på helsehuset, sykehjemmene, omsorgsboligene og i hjemmetjenesten. 

- Alle våre ansatte gjør en kjempeinnsats i en periode med stort arbeidspress og ekstra belastning. Selv om situasjonen er krevende klarer vi å ivareta alle pasientene på en forsvarlig måte, sier kommunalsjef helse og omsorg Veronica Aam. 

Ikke dimensjonert for en slik ekstraordinær situasjon

Konsekvensen av flere pasienter enn vanlig er at Halden kommune for tiden ikke har nok ordinære plasser på helsehuset. Derfor iverksettes det ekstraordinære tiltak. 

- Noen pasienter må dele rom på helsehuset og vi har også tatt i bruk ekstra rom på Karrestad. Situasjonen kan oppleves hektisk og uvant, men vi er opptatt av å ivareta faglig forsvarlighet og pasientens trygghet uansett hvor mange pasienter vi har. Alle ledige rom tas i bruk ved Helsehuset, også rom som opprinnelig benyttes til andre formål, sier Aam.

Det vurderes fortløpende om noen av pasientene på korttidsavdelingene kan skrives ut og heller få økt bistand hjemme. De vurderingene baseres på faglig forsvarlighet, og gjøres i tett tverrfaglig samarbeid. Alle medarbeidere i hjemmebaserte tjenester og i omsorgsboligene er informert om situasjonen, og setter inn nødvendig ressurser for å kunne ivareta et økt trykk på sine tjenester. 

24. januar hadde Halden kommune 12 korttidspasienter mer enn kommunen har ordinære plasser til. Halden kommune planlegger å tilrettelegge for ytterligere 4-6 midlertidige plasser på Helsehuset i løpet av kort tid. Det er svært krevende både å finne ledige rom og tilgjengelig helsepersonell. Pasienter må være forberedt på å være flere på samme rom, særlig nå da vi planlegger for å ta i bruk andre arealer som pasientrom. 

- Det samarbeides godt på tvers av enhetene for å finne best mulig løsninger. Vi har to pasientkoordinatorer som jobber full tid med å finne rett sted til pasientene. Disse er også i tett dialog med sykehuset. Hele situasjonen følges tett fra dag til dag. Så lenge kapasiteten på sykehuset er sprengt, ser ikke vi noen umiddelbar endring på situasjonen i Halden, sier Aam.
Opprettet: 28.01.2019 09:58

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar