Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Svar om grensespørsmål

Henrik Meyer Endret:20.03.2020 11:30

​Halden kommune får mange spørsmål og søknader om fritak fra reglene om stengt grense. Vi kan ikke gi slik dispensasjon og her forklarer vi hvorfor. 

Denne teksten ble første gang presentert av ordfører Anne-Kari Holm under vår pressekonferanse 18. mars. Inntil vi får annen informasjon fra nasjonale myndigheter er dette Halden kommunes svar på spørsmål om fritak fra reglene om stengt grense:

***

Halden er en grensekommune. Det merker vi tydelig i disse dager. Ofte tenker vi ikke over at vi reiser inn i et annet land når vi krysser kommunegrensen over til naboene våre i Dals-Ed, Tanum og Strømstad. 

Nå merker vi det. Og det gir oss her i Halden utfordringer som ikke mange andre kommuner har. 
For noen dager siden fikk myndighetene på plass en ordning som gjør at vårt helsepersonell som bor i Sverige kan komme seg på jobb. Og det er også kommet på plass en ordning slik at andre som jobbpendler på tvers av grensen skal få fortsette med det. 

Men så er det alle de som har andre behov på tvers av riksgrensen. Vi får nå en del henvendelser fra foreldre til barn som har mor og far på hver sin side av grensen. 

Vi har også innbyggere som har eldre slektninger i Sverige som de gjerne vil følge opp som vanlig. 

Og vi har ungdommer som er vant til å bli kjørt på jobb i Sverige. Det er også noen som har ansvar for dyr på motsatt side av grensen. 

Dette er utfordrende situasjoner når de klare reglene fra staten er at ingen – med unntak av jobbpendlere - får krysse grensen fra Sverige til Norge uten å gå i to ukers karantene etterpå.  

Vi er mange i Halden kommune som de siste dagene har brukt mye tid på å finne ut av hvordan vi skal håndtere disse situasjonene. Vi har ved flere anledninger presentert disse utfordringene for nasjonale myndigheter. Foreløpig har vi ikke klare svar å gi. 

Vi vil jo helst at hverdagslivet skal gå som normalt. Vi vil jo gjerne at folk som er glad i hverandre skal få se hverandre. 
Men samtidig har vi et spesielt ansvar her i Halden. 

Flyplassene i Norge er i praksis stengt. 

Havnene i Norge er stengt for persontrafikk. 

Skal du inn i Norge i dag så er det landeveien som gjelder. Og den største og mest brukte grensepasseringen er dermed Svinesund. 

Vi har jobbet godt sammen med politi og tollvesen for å sikre god og riktig oppfølging av situasjonen på grensen. 

Så er det sånn at vi vet at måten helsemyndighetene har møtt koronautfordringen på, er fundamentalt forskjellig mellom Norge og Sverige. Fordi svenskene håndterer situasjonen annerledes enn Norge, blir det en økt risiko å bevege seg inn i Sverige. Vi har som grensekommune ansvar for å redusere den risikoen. 

Derfor kan ikke vi under noen omstendigheter gjøre unntak fra de nasjonale reglene for grensekontroll. Skal det gis dispensasjon til å krysse grensen, må det være nasjonale myndigheter som klart og tydelig åpner for slike muligheter. 

Vi skal i dagene som kommer fortsette å legge press på nasjonale myndigheter for å få avklaringer som våre innbygger ønsker og trenger. Men om vi ikke får slike avklaringer kan ikke vi som en kommune øke risikoen for norske innbyggere ved åpne grensen litt. 

Vi vil gjerne ha oversikten over viktige behov knyttet til familie. Har du slike behov bør du sende dette på epost til postmottak@halden.kommune.no og ikke bruke andre kontaktpunkt mot kommunen.

Vi kan ikke love løsningene dere vil ha, men vi skal gjøre hva vi kan for å få svar.


Opprettet: 20.03.2020 11:19

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar