Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Svenske skoletopper besøkte Tistedal skole

Henrik Meyer Endret:31.08.2018 13:46

​Anna Löfström, Eva Edlund, Michael Ejerblom, Kristina Dahlberg og Susanne Smith fra svenske Skolverket.

Det svenske utdanningsdirektoratet har besøkt Halden for å lære mer om inkludering i praksis.

Det er en politisk vedtatt målsetting i Norge at alle elever, uavhengig av forutsetninger, har en rett til å være inkludert i fellesskapet. Forskning viser at alle elever har større læringsutbytte ved at spesialundervisningen foregår i klasserommet.

Omtalt av forskere og fagtidsskrift

Tistedal skole er den som har kommet lengst på dette feltet i Halden, og tidligere i år ble dette omtalt i et nasjonalt fagtidsskrift for svenske spesialpedagoger. Nå har historien om hvor godt man jobber med inkludering ved Tistedal skole nådd helt fram til toppledelsen for svensk skole. Onsdag besøkte fem personer fra det svenske Skolverket Tistedal skole. Skolverket tilsvarer det norske Utdanningsdirektoratet.

- Vi har hørt om Tistedal skole dels gjennom forskere ved Gøteborgs universitet, også har vi lest om Tistedal skole i det svenske tidsskriftet Spesialpedagogik. Vi er interessert i å høre om inkludering i praksis på Tistedal skole, sier Kristina Dahlberg i Skolverket til Halden kommune.

Hva gjøres her i Halden som dere ønsker å høre mer om?

- Inkludering for alle elever. Lærere som samarbeider. Rektor med en tydelig målsetning om rett til god utdanning for alle elever.

Alle i samme klasserom

Er det stor forskjell mellom norsk og svensk skole på disse områdene?

- Den største forskjellen er at i Sverige så har vi en egen læreplan for elever med intellektuelle funksjonsnedsetting. De har en særskilt læreplan. Det har ikke Norge, sier Dahlberg.

Ved Tistedal skole foregår spesialundervisning i de vanlige klassene. Alle elever følger samme læreplan og tilhører en felles klasse. Lærerne samarbeider med assistenter, som gjør det mulig å dele elevene i flere grupper fordelt på klasserom og grupperom.

- Vi har flere elever med sammensatte vansker og diagnoser, som autisme og hørselshemming. Ingen blir plukket ut av klasserommet for spesiell støtte. Assistentene bistår hele klassen og ikke bare individuelle elever, forteller rektor Aud Pettersen-Solberg.

Godt samarbeid mellom skole og PPT

Den svenske delegasjonen møtte både skolens ledelse, lærere og flere fra PPT ved Familiens hus som samarbeider tett med skolene i Halden. Det ble tid til å se undervisning i praksis i tillegg til gode faglige diskusjoner.

- Etter en dag her så har jeg inntrykket at alle på skolen samarbeider veldig bra for å inkludere alle elever. Man tilpasser undervisningen til elevers ulike behov, og nettopp samarbeidet mellom lærere, rektor, spesialpedagoger og spesiallærere er viktig, sier Kristina Dahlberg i Skolverket.

Arbeidet med å sikre inkluderende undervisning ved skolene i Halden foregår i nært samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Halden kommune. PPT bistår med evaluering og oppfølging av alle elever som får ulike former for spesialopplæring. De bistår også med å kartlegge og planlegge hvordan læreplanen skal tilpasses elever som trenger det.

- Det har vært en fantastisk dag. Vi har mye bra med oss hjem, sier Dahlberg.

Skolverket besøker Tistedal skole - gruppebilde (Foto Henrik D. Meyer, Halden kommune).jpg
Fra venstre; Anna Löfström (Skolverket), Åsmund Jensen (lærer, Tistedal skole), Eva Edlund (Skolverket), Michael Ejerblom (Skolverket), Kristina Dahlberg (Skolverket), Solveig Myklestad (PP-rådgiver, Halden kommune), Susanne Smith (Skolverket), Elin Lande (ass. rektor, Tistedal skole), Tone Nomell (lærer, Tistedal skole), Aud Pettersen Solberg (rektor, Tistedal skole), Torill Bøe (leder PP-tjenesten, Halden kommune).
Opprettet: 30.08.2018 14:59

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar