Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Tar i bruk alle plasser på Bergheim

Henrik Meyer Endret:14.11.2019 14:18

Kommunedirektøren foreslår å vente med å utvide antall sykehjemsplasser i Halden, men vil likevel ta i bruk alle plassene på Bergheim fra årsskiftet. 

I forbindelse med kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 foreslås noen endringer knyttet til byens sykehjemsplasser.

Bergheim bo- og omsorgssenter er bygget med 96 sykehjemsplasser. Fra åpningen i 2019 var det bare 80 av disse plassene som var tatt i bruk. Nå foreslår kommunedirektøren at alle plasser ved Bergheim skal tas i bruk fra januar 2020 ved å flytte beboere dit fra Helsehuset.

Flyttes fra Helsehuset

Halden kommune skal i gang med en stor ombygging av Helsehuset i 2020 som vil kreve at bygget stenges for drift i ombyggingsperioden. Flere helserelaterte virksomheter skal flytte inn i det tidligere sykehjemmet på Stangeberget. Når Helsehuset åpner igjen skal det være plass til 45 sengeposter fordelt på tre etasjer, samt legevakten, helsekontoret, vaksinasjonskontoret og kommunelegekontoret. I tillegg er det ønskelig å tilby lokaler i vestibylen til brukerorganisasjoner og frivillighetsarbeid.

Som en del av budsjettforslaget foreslås det nå at dagens beboere på Helsehuset fordeles mellom Bergheim og Karrestad i anleggsperioden. Karrestad eldresenter har stått tomt en stund, men har fått en nødvendig oppgradering. På Bergheim er det altså plasser som ikke har vært tatt i bruk ennå.

- Alternativet til en slik flytting ville ha vært å etablere midlertid bolig i brakkerigg. Dette blir en bedre løsning for beboerne fra Helsehuset, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Helsehuset skal være ferdig ombygd høsten 2021, mens det er planlagt oppstart av normal drift fra januar 2022.

Utsetter utvidelse

Det har vært politisk ønske å utvide antall sykehjemsplasser i Halden. Dersom dette forslaget går gjennom, vil denne utvidelsen utsettes. Halden kommune mener likevel at dette er forsvarlig.

- Selv om antall pasienter som skrives ut fra sykehuset øker, mener vi at vi har kontroll på situasjonen. Vi har venteliste på sykehjemsplass, men dette er i hovedsak pasienter i omsorgsbolig som ønsker sykehjemsplass eller pasienter på korttidsavdeling som ønsker langtidsavdeling. Samtidig har vi ledig kapasitet i de to store boligkompleksene våre der vi tilbyr heldøgns omsorg med bemanning. I årene som kommer må vi nok fortsette å satse på slike hjemmebaserte tjenester som for mange er et trygt og godt alternativ til sykehjem, sier kommunedirektøren.

Leier ut til Fredrikstad

Høsten 2019 har Halden kommune leid ut åtte sykehjemsplasser til Fredrikstad kommune. Ikke alle åtte plassene har vært i bruk til enhver tid, men Halden kommune har fått betalt 4000 kroner per plass per døgn enten de brukes eller ikke. Pasientene fra Fredrikstad har bodd på Iddebo, mens pasienter fra Iddebo har tatt i bruk noen av de ledige plassene på Bergheim.

- På denne måten har vi hjulpet Fredrikstad som har hatt mange pasienter på sykehuset og ikke har hatt kapasitet til å ta imot alle som skulle skrives ut. Samtidig får vi dekket våre kostnader. Når nabokommunen vår ikke klarer å ta imot egne pasienter fra sykehuset, vil det medføre at andre pasienter blir sendt hjem raskere. Det kan gjelde pasienter fra Halden. Alle er tjent med at presset på sykehuset er så lavt som mulig, og derfor hjelper vi gjerne naboen vår når vi kan, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Denne leieavtalen avsluttes ved årsskiftet slik at både Iddebo og Bergheim kan benyttes i sin helhet av haldensere fra 2020.

Opprettet: 14.11.2019 14:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar