Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Testing for koronavirus

Lisa Gustavsen Endret:13.07.2020 08:09

Hvem skal testes for koronavirus?

Pasienter med koronainfeksjon har ofte symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Men i en del tilfeller vil pasientene kun ha lette forkjølelsessymptomer. Derfor skal alle med nyoppstått luftveisinfeksjon testes.

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.

Ved mer uttalte symptomer ring fastlegen din eller legevakten på 116 117 når fastlegen har stengt. Ikke møt opp hverken hos fastlegen eller på legevakten uten å ha ringt på forhånd! Dette for å hindre spredning av smitte til andre pasienter.

Hvordan gå fram for å bli testet i Halden?

De som skal testes etter reglene ovenfor, skal ringe kommunens koronatelefon 488 85 200 og vil da få tildelt en time for testing ved Koronakontoret.

Koronatelefonen er åpen alle hverdager kl. 09.00 – 16.00. Lørdager er telefonen åpen kl. 11.00 – 14.00 og søndager kl. 13.00-16.00. Testing gjennomføres i de samme tidsrom som telefonen er åpen.

For helsepersonell som kommer fra utlandet for å arbeide i helsevesenet i Norge, gjelder egne regler for testing. Forhør deg med nærmeste leder på arbeidsplassen der du skal arbeide, om hvilke regler som gjelder. Testing av slikt helsepersonell skjer også ved koronakontoret. Time bestilles ved å ringe koronatelefonen 488 85 200.

Svar på testen vil normalt være klar om ettermiddagen dagen etter at testen ble tatt. For de som blir testet sent på dagen på hverdager, vil det kunne gå ytterligere et døgn før svaret er klart. Du kan selv finne svaret når det foreligger ved å logge deg inn på helsenorge.no. Du kan alternativt be om at vi ringer deg når svaret er klart. Ved påvist koronavirus (positiv test) vil vi alltid ta telefonisk kontakt.

Informasjon og råd 

For oppdatert informasjon og generelle råd om koronavirus, se for øvrig Folkehelseinstituttets nettsider eller ring instituttets informasjonstelefon 815 55 015. Se også Halden kommunes samleside for all lokal informasjon om koronaviruset.
Opprettet: 10.07.2020 14:05

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar