Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Lisa Gustavsen Endret:07.09.2020 09:11

Halden kommune har en stor og variert festival- og arrangementsaktivitet, og kommunen har høye ambisjoner for dette området. Festivaler og arrangementer skal sammen bidra til at Halden kan være en attraktiv by for arrangører, festivaler og publikum.

Halden kommune vektlegger frivillig innsats og vil prioritere tiltak for barn og unge. Kommunen er samtidig svært opptatt av at miljøperspektivet ivaretas.


Alle kan søke, men:


  • Arrangementet må gjennomføres helt eller delvis i Halden.
  • Støtte gis kun til åpne festivaler og arrangementer.
  • Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti, kun om støtte.
  • Det kan ikke søkes om tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed.
  • Arrangementer som vurderes å inngå i ordinær aktivitet i en allerede støttet kulturinstitusjon vil ikke bli prioritert.

Det kan gis støtte for inntil 3 år. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. 
Søknadsfrist er 1. februar og 15. september.Opprettet: 18.08.2020 09:37

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar