Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Tolv kommuner skal prøve ut ordning med fritidskort for barn og unge. Halden er en av dem

Lisa Gustavsen Endret:17.04.2020 13:05

​Leder i avdeling for samfunnsutvikling, Jens Petter Berget

​Målet med fritidskortordningen er å gjøre det mulig for flere barn og unge å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. 

​Ordningen er i tråd med Fritidserklæringen, som har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Halden kommune søkte på midler fra Bufdir og får over 10 millioner kroner som er øremerket til alle barn og ungdom i byen. Det betyr at hvert barn mellom 6 og 18 år i Halden får inntil 1000 kroner hvert halvår de kan bruke på deltageravgift til organiserte fritidsaktiviteter.

- Vi er svært glade for tilliten og at søknaden fra Halden kommune ble innvilget. Det er dessverre mange barn og unge som lever i lavinntektsfamilier i Halden og som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Det er viktig for oss å sikre at barn og unge får oppleve mestring og gode opplevelser. Halden kommune skal samarbeide nært med frivillige og næringslivet om utviklingen og sikre at fritidskortet vil bli benytte av alle barn og unge i Halden, sier leder i avdeling for samfunnsutvikling, Jens Petter Berget.

Prøver ut ordningen

Barne- og familiedepartementet (BFD) skriver på sin nettside at i deres budsjett er det satt av 45 millioner kroner i 2020 til forsøk med fritidskort ved å tildele tolv kommuner midler. Formålet med denne prøveordningen er å finne ut hvordan en fritidskortordning best kan komme til nytte for barn og unge. Erfaringene fra kommunene som deltar i ordningen skal senere brukes som grunnlag for videre arbeid med et eventuelt nasjonalt fritidskort.

Arendal og Vadsø har hatt ordningen siden høsten 2019, og nå er ti nye kommuner valgt ut for perioden 2020/21 for å se på effekten av fritidskortet. Målet med fritidskortordningen er å bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Halden kommune er en av de heldige kommunene, blant 193 søknader fra andre kommuner, som har blitt valgt ut til å delta i prosjektet med fritidskort.

 Mye skal på plass

- Vi startet forarbeidet med en gang vi fikk vite at Halden var valgt ut, og skal ha alt klart til 1. august da ordningen starter. Vi satser på at fritidskortet skal distribueres via en app og samarbeid med skolene blir veldig viktig, sier Jens-Petter Berget.

Halden kommune har allerede begynt å utvikle en teknisk løsning i samarbeid med den lokale gründerbedriften Smart Cognition AS. Jens Petter Berget mener dette kanskje er en av grunnene til at Bufdir valgte Halden kommune til prosjektet, og er grunnen til at de fikk et så stort tilskudd.

I Halden skal 4370 barn og ungdom får fritidskortet, og da trenger man et godt verktøy. Dette er også noe Bufdir har utfordret kommunene på i søknadsprosessen og avdeling for næringsutvikling ser at det er en god løsning å utvikle en app til formålet.


Opprettet: 17.04.2020 11:01

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar