Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Totalforbud mot ild

Henrik Meyer Endret:28.06.2018 09:59

​Som følge av stor fare for gress-, lyng- og skogbrann gjeninnføres totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark fra i dag. 

”I nærheten av” defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer bruk av alle typer griller og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. Forbudet gjelder også på tilrettelagte grill- og badeplasser. Vi vil henstille innbyggerne og eiere av fritidseiendommer, som har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet.  
 
I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet. Skytterlag må vurdere brannfare som følge av sine aktiviteter.
 
Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre erstatnings-/straffeansvar. Forbudet gjelder inntil brannvesenet opphever det.


Opprettet: 28.06.2018 09:15

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar