Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Trekker innsigelse mot Os

Henrik Meyer Endret:29.08.2019 10:47

​Skisse fra White arkitekter over Os-området

​Østfold fylkeskommune trekker innsigelsen mot Os-prosjektet. Dermed er det opp til Halden kommunestyre om byggeprosjektet skal starte. 

Noen offentlige aktører har rett til å avgi en innsigelse i offentlige planprosesser. En innsigelse betyr at man nekter planen gjennomført slik den foreligger nå. Da Halden kommunes forslag til detaljregulering for Os skole og idrettshall var ute på høring før sommeren mottok kommunen to innsigelser. Det var Østfold fylkeskommune og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) som leverte disse innsigelsene. 

- Det er ikke uvanlig at det kommer innsigelser i store og kompliserte planprosesser. Når det skjer er det vanlig med dialog mellom partene og en prosess der man forsøker å finne løsninger som til slutt gjør at innsigelsen trekkes og planen kan gjennomføres. Vi har jobbet mye i sommer med å gjøre planene for Os enda bedre og som resultat av det er nå begge innsigelsene trukket, sier rådmann Roar Vevelstad.

Tidligere i august trakk NVE sin innsigelse. Det skjedde som følge av at Halden kommune har oversendt ytterligere dokumentasjon som viser at det ikke er grunn til å være bekymret for skred og flom ved Os-tomten. 

Fylkeskommunen trekker innsigelse

Torsdag morges ble det gjennomført et ekstraordinært møte i fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune. Der ble det vedtatt mot stemmene fra MDG og SV at fylkeskommunen trekker sin innsigelse som i hovedsak handlet om utearealet på skolen. 

- Jeg er glad for at innsigelsene nå er trukket. Halden kommune har lyttet til NVE og Østfold fylkeskommune og har jobbet med å finne gode løsninger som svarer på utfordringene de ga oss. Det har vi nå lykkes med, sier rådmannen. 

Østfold fylkeskommune forutsetter at skoledagen organiseres slik at elevenes friminutt avholdes til ulike tider, og at utearealene tilrettelegges spesielt med tanke på å gi de minste elevene gode lekemuligheter. Lekearealene på tak må sikres god universell tilgang. Det må ikke etableres faste installasjoner i Os Allé og alleén med trærne må ivaretas på en god måte. Videre må lekearealene her sikres slik at de ikke kommer i konflikt med syklister.

- Dette er forutsetninger vi har tatt høyde for og som vi derfor skal klare å imøtekomme, sier rådmannen. 

Anbefaler å vedta planen

Nå som innsigelsene er trukket er det opp til politikerne i Halden om Os-prosjektet skal gjennomføres slik det nå foreligger. Halden kommunes Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø skal behandle forslag til detaljreguleringsplan for Os-prosjektet i sitt møte torsdag 29. august klokken 16. Deretter skal saken behandles av kommunestyret 3. september.

Rådmannen anbefaler politikerne å vedta forslaget til reguleringsplan, og dermed gi grønt lys til bygging av ny skole og idrettshall på Os. 

- Det er mange i Halden som har gitt sine innspill i høringsrunden. Det bekrefter at det er et stort engasjement for denne viktige satsingen for byen vår. I et så stort og komplekst prosjekt er det naturlig at ikke alle vil være fornøyd med alt. Selv om ikke det er mulig å ta alle innspill til følge, har vi lest alt grundig og noen elementer fra innspillene er med videre når jeg i dag anbefaler kommunestyret å vedta en justert plan for Os, sier Vevelstad.


Bakgrunnsinformasjon om Os-prosjektet finner du her

Opprettet: 29.08.2019 10:18

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar