Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Undersøkelse om Haldens næringsliv

Henrik Meyer Endret:22.04.2020 14:32

​Halden kommune vil vite hvordan din bedrift opplever koronasituasjonen, slik at vi kan hjelpe der det er mulig. Her er undersøkelsen alle lokale bedriftseiere bør svare på nå.

OPPDATERING 22/4-2020: UNDERSØKELSEN ER NÅ AVSLUTTET

Halden kommune gjennomfører nå en undersøkelse i samarbeid med Halden næringsutvikling (HNU). Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge situasjonen for lokalt næringsliv slik at hjelp kan nå frem der den trengs. 

Det tar cirka 5 minutter å gjennomføre undersøkelsen og vi håper så mange som mulig av Haldens bedrifter svarer. Uansett om din bedrift sysselsetter 1 eller mange hundre personer, så er dine svar viktige.

- Det er viktig for Halden kommune å skaffe så god oversikt som mulig for å kunne bistå lokalt næringsliv i den krevende tiden vi har foran oss. Vi ber derfor lokale bedriftsledere i både små og store bedrifter om å svare på undersøkelsen. Deretter vil vi bruke den informasjonen vi henter inn sammen med kunnskap fra NAV samt regionale og statlige myndigheter for å forstå situasjonen i Haldens næringsliv best mulig. Får vi mange svar, sikrer vi oss et godt beslutningsgrunnlag som skal gjøre det enklere å sette i gang tiltak som virker for bedrifter i Halden, sier Jens Petter Berget, leder avdeling for samfunnsutvikling.

Kan påvirke tildeling av midler

Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer. Denne kunnskapen kan i neste runde brukes til å danne strategier og handlingsplaner for hvilke prosjekter og andre tiltak det vil være mulig å iverksette eller fremskynde.
- En god oversikt over situasjonen lokalt kan bidra til å dokumentere behov. Det kan vi bruke til å vurdere om vi kan sette i gang lokale tiltak i kommunal regi. Samtidig er det vel så viktig at dokumentasjon kan påvirke tildeling av statlige midler og Haldens andel av nasjonale eller regionale krisepakker, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Riktig strategi med nødvendige tiltak

Halden kommune har samarbeidet tett med Halden næringsutvikling (HNU) om denne undersøkelsen. Dette samarbeidet vil fortsette i tiden som kommer og det kan være aktuelt å inngå nærmere samarbeid med andre aktører i næringslivet i tiden fremover.

- Vi er opptatt av å hjelpe næringslivet i Halden gjennom krisa slik at færrest mulig arbeidsplasser går tapt mens vi venter på at koronapandemien går over. Spørreundersøkelsen er viktig. Den vil gi oss et riktig bilde av situasjonen i det lokale næringslivet, slik at vi kan lage strategier ut fra dette. Derfor ønsker vi at flest mulig Halden-bedrifter svarer på undersøkelsen, sier daglig leder Ingeborg Laukvik i Halden Næringsutvikling.

- Det er viktig å legge strategier og etablere samarbeid for å møte de samfunnsmessige utfordringene som koronapandemien fører med seg. I tillegg til pandemien er vi midt i en krevende oljekrise som har ført til en dramatisk svekkelse av kroneverdien. Mange bedrifter påvirkes naturligvis også av denne krisen. Derfor blir det en høyt prioritert oppgave i Halden kommune i tiden som kommer å iverksette riktig strategi etterfulgt av nødvendige handlinger og tiltak som kan begrense skaden for næringslivet mest mulig, sier Roar Vevelstad. 

Noen av de første tiltakene kommunedirektøren foreslår blir lagt frem til politisk behandling i formannskapet 2. april. Deretter vil svar fra denne undersøkelsen kunne påvirke hvilke tiltak som kommer i tillegg i tiden fremover.

- Det er overordnet viktig at innbyggerne er i arbeid i så stor grad som mulig. Vi skal gjøre hva vi kan for å bidra til det i tiden som kommer, men vi trenger bedriftsledernes egne beskrivelser av virkeligheten for å kunne gi god hjelp, sier Jens Petter Berget.

Hvordan er mottakere av undersøkelsen funnet?

Halden kommune og HNU besitter ikke komplett kontaktinformasjon fra alle arbeidsgivere i Halden. Vi har hentet ut kontaktinformasjon fra Brønnøysundregistrene, men listene er ufullstendige. 

Det fører til at noen arbeidsgivere ikke får undersøkelsen tilsendt fordi man ikke har lagt inn epost i registeret, mens andre kan få den tilsendt flere ganger. Det siste kommer av at noen arbeidsgivere har flere arbeidsgiverforhold og har oppgitt kontaktopplysninger for flere virksomheter til Brønnøysundregistrene. Det kan også være noen virksomheter som ikke er aktive, men som fortsatt er registrert. De vil kunne motta undersøkelsen, men kan selvsagt se bort fra denne. Det er bedrifter med reell aktivitet vi ønsker svar fra.

  • Halden kommune har laget en egen informasjonsside for næringslivet med nyttige snarveier til viktig informasjon.
    Denne finner du her. På samme side finner du undersøkelsen, hvis du ikke har mottatt denne på epost. 
  • Eller bare klikk her hvis du er klar for å svare på undersøkelsen nå med en gang.


Opprettet: 02.04.2020 13:01

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar