Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Ungdommens livsstil og levekår skal undersøkes

Lisa Gustavsen Endret:15.02.2019 09:42

​Ungdom i Halden skal i vinter delta i den nasjonale UngData-undersøkelsen. Hensikten er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Halden

Undersøkelsen vil bli gjennomført i skoletiden i ukene 9 til 11.
Det er elever ved byens ungdomsskoler og videregående skoler som blir invitert til å delta i undersøkelsen.

Vil bedre oppvekstmiljøet
UngData er en undersøkelse som gjennomføres over store deler av landet. Norske kommuner bruker undersøkelsen til å skaffe seg en oversikt over ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjonen blant ungdom i kommunen.

- Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan
det er å være tenåring i Halden. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet. Målet er å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet i kommunen, sier oppvekstansvarlig Thea Dahlqvist i Halden kommune.

Her kan du se resultatene fra forrige UngData-undersøkelse

Forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus Øst) gjennomfører kartleggingen på oppdrag fra Halden kommune.

Hva skal undersøkes?
Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. 

Undersøkelsen vil gi svar på mange spørsmål fordelt på en rekke viktige temaer. Dette er noen eksempler på spørsmål som vil bli tatt opp i undersøkelsen:

  • Hvor fornøyde er ungdom i Halden med livet sitt?
  • Hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet?
  • Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen?
  • Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter?
  • Hvordan opplever de unge foreldrene sine?
  • Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende?
  • Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika?


Helt anonymt
Deltakelse foregår ved at ungdommene logger seg inn på en nettside med et tilfeldig brukernavn som deles ut til de som skal være med i undersøkelsen. Det er ingen koplinger mellom brukernavn og hvem som svarer, og det blir heller ikke spurt om navn eller personnummer i selve spørreskjemaet. Brukernavnet blir brukt for å sikre at bare de som får lov til å være med på undersøkelsen, kan delta, og for å sikre at ingen svarer flere ganger.

Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av NOVA, KoRus Øst og medarbeidere i Rambøll, som tilrettelegger for den elektroniske undersøkelsen. Ingen i kommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart.

Rett til å si nei
Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte kan reservere sine barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at barnet sitt skal delta, må si fra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi er det en fordel at så mange som mulig deltar.

Les mer på nettsiden til ungdata.no

 

Mer informasjon

I forkant av undersøkelsen vil alle foresatte få tilsendt et informasjonsbrev om undersøkelsen.

Ved ytterligere spørsmål kan du kontakte

Oppvekstansvarlig Thea Dahlqvist, Halden kommune, 

telefon 969 44 216 eller epost Thea.Dahlqvist@halden.kommune.no).


Opprettet: 15.02.2019 09:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar