Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Utlysning av nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Lisa Gustavsen Endret:25.11.2019 13:37

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke midler for å styrke barn og unges mulighet til å delta i sosiale aktiviteter uavhengig av familiens inntekt.

Formål 
​Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom.Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe
Barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, samt deres familier når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke 
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke midler.

Hvor søker jeg 
Alle søknader sendes Bufdir gjennom Bufdirs søknadsportal https://soknadsportal.bufdir.no/
Søknadsskjemaet publiseres senest 22.11.19 i søknadsportalen.

Søknadsfrist er 13. desember 2019
Halden kommune mottar deretter innkomne søknader samlet fra Bufdir, foretar en administrativ og politisk vurdering og prioritering av alle innkomne søknader, på grunnlag av kommunens konkrete målsetninger for barne- og ungdomsarbeidet, og på bakgrunn av lokale levekårsutfordringer for barn og ungdom. 

Informasjon om tilskuddsordningen, rundskriv og veileder finnes på: 

Kontaktperson i Halden:
Lena Eriksen, tlf. 45873561 e-post: lena.eriksen@halden.kommune.no

barnefigurer.PNG


Opprettet: 25.11.2019 09:28

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar