Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Utlysning av nasjonal tilskuddsordning for Barne- og Ungdomstiltak i større bysfamfunn – åpne møteplasser

Lisa Gustavsen Endret:10.11.2020 12:14

​Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke midler for å hjelpe til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i Halden. 

​Her finner du informasjon om tilskuddsordningen 


Mål med ordningen

Utdrag fra Bufdirs (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) sider: 

En åpen møteplass er en sosial arena der barn og ungdom fra alle sosiale lag møtes og deltar på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse blant barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. 
Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne. 

Målgruppe

Barn og unge mellom 10 og 20 år fra utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 

Hvem kan søke 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke midler.

Hvor søker jeg 

Søknadsskjemaet publiseres senest 13.11.20 i søknadsportalen.

Søknadsfrist er 4. desember 2020


Kontaktperson i Halden:

Tor-Håkon S. Nordenhaug, tor-hakon.nordenhaug@halden.kommune.noOpprettet: 10.11.2020 10:25

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar