Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Varsler prosjekter for 380 millioner

Henrik Meyer Endret:12.04.2020 13:20
Halden kommune jobber som normalt med en rekke investeringsprosjekter. I tillegg vil noen prosjekter starte tidligere enn først planlagt. Det betyr at bygg- og anleggsbransjen kan vente seg mange store oppdrag fra kommunen også i månedene som kommer. 


Selv om mange har vært på hjemmekontor lenge også i Halden kommune, legger ikke det noen demper på framdriften på anleggsprosjektene kommunen planlegger i tiden fremover. 

- Under hele koronaperioden har vi hatt fokus på at pågående prosjekter skal fortsette med samme aktivitet slik at involverte entreprenører i liten grad blir berørt. Dette ser ut til å fungere bra. Det er fortsatt bra trykk på prosjektene, sier enhetsleder kommunalteknikk Asle Berg. 


At anleggsprosjektene går som normalt betyr at ulike entreprenører fortsatt er i aktivitet med vann- og avløpsarbeid på steder som Fisketorget, Knardal, Major Forbus gate, Glenne, Os og Stenrød på oppdrag fra Halden kommune. 

- Det graves mange steder i kommunen vår for å sikre et godt og trygt vann- og avløpssystem for framtiden. Samtidig sikrer dette arbeidsplasser i en ellers vanskelig tid, sier Berg. 


Planlegging stopper ikke

Videre jobbes det som normalt med å få ut nye prosjekter i markedet. Halden kommune har en lang liste med planlagte investeringer og dette stopper heller ikke opp nå. 

- Jeg vet at bransjen er bekymret for at mye av planlegging og prosjektering skal stoppe opp som følge av koronasituasjonen og at det igjen vil gi manglende prosjekter utover i året. Det vil ikke bli situasjonen hos oss. Det jobbes iherdig fra ulike hjemmekontorer med å få lagt ut nye prosjekter i markedet. Bare innen vann- og avløp har vi nå 19 nye prosjekter som skal startes opp i 2020, og det er også andre anleggsjobber på vei, sier Asle Berg.

Nye prosjekter kommer

Ni nye prosjekter med oppgradering av vann og avløp vil komme ut i markedet før sommeren, mens ytterligere ti prosjekter vil komme etter sommeren. 

I tillegg skal det blant annet gjøres store investeringer på Halden havn, på Rokke avfallsanlegg, ved miljøstasjonene og ulike oppgraderinger tilknyttet kommunale veier. Dessuten skal det bygges nytt vannbehandlingsanlegg ved Asak. 

- Noe av det vi jobber med nå er å fremskynde asfaltprogrammet for 2021. Det skal behandles politisk, men vi legger opp til at vi skal kunne asfaltere for 5 millioner kroner mer i 2020 enn vi opprinnelig planla. Det vil også kunne gi jobb til flere, sier Asle Berg.

Prosjekter for 380 millioner

En grov og foreløpig kalkyle viser at Halden kommune vil legge ut prosjekter for rundt 380 millioner kroner til bygg- og anleggsbransjen i løpet av 2020. 

Her er en oversikt over planlagte prosjekter fra kommunalavdeling teknisk i 2020:

​Hvor
​Hva
​Investeringssum i 2020:
​Havn
​Oppgradering av kai, ENOVA-prosjekt med land-strøm for skip, nytt havnekontor.
​Ca. 20 mill.
​Vei og park
​ENØK-gatelys, gangvei Vekterveien-Hov, ladestasjoner, oppgradering av bruer, trafikksikkerhetstiltak, anlegg for gående og syklende og asfaltprogram. Det jobbes også med et strakstiltak med økning i asfaltprogrammet.
​Ca. 40 mill.
​Rokke/Renovasjon
​Miljøstasjoner, pyrolyseanlegg, nedgravde innsamlingsløsninger, gjenbruksstasjon på Rokke og utvidelse av deponi Rokke.
​Ca. 20 mill.
​Asak/vann
​Nytt vannbehandlingsanlegg ved Asak. Klart til oppstart. Venter kun på godkjent reguleringsplan.
​Ca. 100 mill.
​Vann- og avløpsanlegg
​Her er flere anlegg godt i gang. Har investert ca. 50 millioner kroner hittil i år, og de resterende 150 millioner kroner kommer fortløpende gjennom året.
​Ca. 200 mill.

Detaljer om de ulike prosjektene vil bli kommunisert når oppstarten av disse nærmer seg. 

- Det er få byer på vår størrelse som kan vise til så mange planlagte prosjekter og det kommer næringslivet til gode. Koronakrisen endrer ikke på vår omfattende satsing på oppgradering av viktig infrastruktur, så oppdragene vil komme til markedet som vanlig også fremover. Halden kommune vil være en betydelig oppdragsgiver for bygg- og anleggsbransjen også denne våren og resten av året, sier direktør teknisk Ulf Ellingsen.


Opprettet: 12.04.2020 12:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar