Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vedlikehold på "nye" Svinesundbroen starter 24.juni

Lisa Gustavsen Endret:17.06.2019 10:18

​I fireårsperioden 2019-2022 vil det bli utført et større vedlikeholdsarbeid på E6 Svinesundsbroen

Arbeidet skal gjennomføres i sommerhalvåret fra juni til november.

Dette vil medføre at hastigheten over broen senkes til 60 km/t. I tillegg kan det bli innsnevringer i kjørebanen og perioder med endret kjøremønster. Det forventes imidlertid at dette i liten grad vil påvirke reisetiden for trafikantene, da to kjørefelt skal holdes åpne i hver retning mens arbeidet pågår.
Vedlikeholdet på brua omfatter blant annet reparasjon av betongskader og stålbjelker som må pusses og males om. I perioder kan dette medføre støy fra høytrykksvask og sandblåsing, men slike arbeider skal bare gjennomføres på dagtid. Deler av broen dekkes til mens vedlikeholdet pågår, for å unngå forurensning til omgivelsene.
Les mer om projektet på www.trafikverket.se/svinesundsbron
Opprettet: 17.06.2019 10:05

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar