Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Venter med endringer i skoler og barnehager

Henrik Meyer Endret:29.05.2020 11:15

​Kent-Arne Andreassen, direktør undervisning og oppvekst

Regjeringen åpner for å redusere smitteverntiltakene i skoler og barnehager fra tirsdag etter pinse. Halden kommune vil gi ansatte mer tid enn dette til å forberede nødvendige endringer.

Onsdag denne uken varslet regjeringen at det vil bli lettelser i smitteverntiltakene for skoler og barnehager. Veilederne som gir detaljene skoler og barnehager må jobbe etter er ennå ikke klare, men dette er ventet fredag ettermiddag.  

Ikke overtid i pinsen

- Halden kommune kommer ikke til å pålegge noen å jobbe overtid i pinsehelgen for å kunne gjennomføre nye endringer allerede tirsdag etter pinse. Kommunen vil gi ansatte og ledere i skoler og barnehager nødvendig tid neste uke til å forberede nok en serie med endringer. Regjeringens utspill tidligere denne uken gir rom for en slik beslutning, sier direktør undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen i Halden kommune.

«Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå. Det forventes ikke at alle barnehager og skoler skal være klare på tirsdag, men at de bruker neste uke på å omstille seg», heter det i onsdagens pressemelding fra regjeringen.

Derfor venter vi

Det ble denne uken innført et nytt «trafikklyssystem» med grønt, gult og rødt beredskapsnivå i skoler og barnehager i Norge. De siste månedene har det vært drevet på rødt nivå, og det er nå varslet at dette kan nedskaleres til gult nivå fra 2. juni. I Halden velger vi altså å bruke noe mer tid før vi innfører gult nivå. Det er flere grunner til det:

 • Veilederen som gir detaljene skolen og barnehagen skal jobbe etter offentliggjøres ikke før fredag ettermiddag ved inngangen til pinsen.
 • Når klassestørrelsene og øvrige regler igjen endres må dette planlegges og møbler må flyttes nok en gang. Dette tar nødvendigvis noe tid.
 • Arbeidsplaner må endres når det innføres nye regler. Ledere i skoler og barnehager trenger tid til å planlegge dette og ansatte må varsles om endringer på en skikkelig måte. Kommunen har forpliktet seg til å gi ansatte en viss tid før arbeidsplaner endres. Halden kommune ønsker å overholde disse forpliktelsene.
 • Etter tre måneder med mange endringer og stor grad av stå-på-vilje i skoler og barnehager, vil vi ikke pålegge ansatte å bruke pinsen til å planlegge disse endringene. Halden kommune har stor respekt for det arbeidet som har vært gjort i skoler og barnehager og anerkjenner at våre ansatte også trenger pauser.
 • Flere av Haldens skoler er avhengig av buss for å frakte elevene til og fra skolen. Før disse skolene kan endre på skoletider, må kommunen ha vært i dialog med transportselskapet som skal kjøre bussene. Med offentliggjøring av nye regler fredag ettermiddag, er det ikke praktisk gjennomførbart å gå i dialog med transportselskapet før tirsdag etter pinse.

- Nå gleder vi oss til å normalisere driften igjen slik at vi snart kan se barn og ungdommer mer på våre barnehager og skoler. Halden kommune og ansatte ved de ulike skolene og barnehagene vil starte planleggingsarbeidet tirsdag 2. juni. Vi vil bruke mye av neste uke til dette og opprettholder samtidig drift som tidligere ved våre skoler og barnehager på rødt nivå. Noe ut i neste uke vil vi gi ny informasjon om når vi innfører gult nivå i våre skoler og barnehager, sier Kent-Arne Andreassen.


Fakta om trafikklysmodellen

Trafikklysmodellen som innføres nå varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Halden kommune vil altså varsle senere når vi innfører gult nivå.

Dette er gult nivå for barnehager:

1) Ingen syke skal møte i barnehagen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter


Dette er gult nivå for barneskole 1-7:

1) Ingen syke skal møte på skolen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt


Dette gult nivå for ungdomsskole:

1) Ingen syke skal møte på skolen
2) God hygiene
3) Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasse, men bør holde avstand til elever sså langt det er mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte så langt det er mulig
 • Holde avstand i pauser/friminutt


Her er Halden kommunes samleside med alt av koronainformasjon

Opprettet: 29.05.2020 11:09

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar