Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vi åpner de kommunale barnehagene gradvis

Henrik Meyer Endret:16.04.2020 16:02

​De kommunale barnehagene vil åpnes gradvis og det er de yngste barnehagebarna som kan komme tilbake til barnehagen først. Slik gjør vi det:

Denne teksten blir også sendt direkte til foresatte i Halden kommunes barnehager.

Fra mandag 20. april ønsker vi noen barn velkommen tilbake til barnehagene våre. Fra torsdag vil alle barn kunne være i barnehagen. Når vi nå starter opp igjen barnehagene, har vi tatt særlig hensyn til følgende:

  • Smittevernhensyn i tråd med nasjonale myndigheters råd og veiledning.
  • Tilbakeføre et mest mulig ordinært barnehagetilbud over tid med trygge barn og trygge voksne.
  • Barns beste i fokus. Det tas hensyn til behov for tilvenningstid for de yngste.
  • Likt tilbud for alle barn som skal tilbake i barnehage.
- Vi må åpne gradvis for å gi de minste barna tid til å tilvenne seg en ny og litt annerledes barnehagedag. Vi må organisere oss litt annerledes for å ta nødvendige smittevernhensyn og det krever flere voksne. Derfor er det nødvendig at de største starter litt senere enn de minste og at vi har kortere åpningstid enn vanlig nå i starten. Vi vil helt sikkert gjøre oss mange erfaringer med nye måter å drive barnehage på disse første ukene og vi vil derfor justere og normalisere barnehagedagen gradvis, sier fagleder barnehage Wenche Tysse-Hostad. 

Slik gjør vi det:


Uke 17
Alle kommunale barnehager praktiserer lik og redusert åpningstid gjennom hele uken: kl. 08.00 – 15.30. Ikke alle barn kan komme i barnehagen de første dagene, men i løpet av uke 17 skal alle barn gis barnehagetilbud innenfor den reduserte åpningstiden.

Mandag 20/4 – onsdag 22/4:
De yngste barna (0-3 år) gis et gradvis tilbud med nødvendig tilvenning de tre første dagene. Dette tilbudet gis i tillegg til søsken av de yngste barna. Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn gis også tilbud innenfor samme reduserte åpningstid.

Torsdag 23/4 – fredag 24/4:
Fra torsdag kan også de eldste barna komme tilbake til barnehagen i den reduserte åpningstiden.

Uke 18
Vi fortsetter med gradvis åpning og det betyr samme reduserte åpningstid som i uke 17. Fra mandag 27.04 – torsdag 30.04 vil åpningstiden være: kl. 08.00 – 15.30. Fredag 1. mai er barnehagene stengt.
Det kan forekomme endringer i åpningstiden i uke 18, men da vil barnehagene gjøre dette kjent hvis det blir aktuelt. 

Uke 19 og videre
Halden kommune vil evaluere fortløpende gjennom de første to ukene. Vi vil gjøre nødvendige justeringer når vi er klare for det. Åpningstid og eventuell annen relevant informasjon for tiden i barnehagen etter disse to første ukene vil vi dele med foreldre/foresatte i våre barnehager når vi har dette klart. 

Hvorfor åpner vi barnehagene?

Halden kommune følger nasjonale helsemyndigheters anbefalinger. På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram, vurderer Halden kommune at det er trygt å gjenåpne barnehagene gradvis fra 20. april. De ansatte i barnehagene må oppleve at de klarer å gi barna gode betingelser for lek og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at barnehagen tar nødvendige hensyn for å hindre smittespredning. Foresatte må føle at det er trygt å levere barna i barnehagen. 

- Halden kommune mener det nå er trygt å åpne barnehagene igjen. Det mener vi fordi smitterisikoen blant barn har vist seg å være liten og fordi vi nå har fått klare råd om hvilke tiltak vi bør iverksette. Basert på den viktige samfunnsrollen barnehagene har i å gjøre det mulig for voksne å gå på jobb, mener vi det også er samfunnsmessig fornuftig at barnehagene åpner opp, sier fagleder barnehage Wenche Tysse-Hostad.

Vurdering av smitterisiko

Svært få av de som er smittet av koronaviruset i Norge er barn. Cirka 1 prosent av de smittede er barn i alderen 0-9 år. I våre naboland er tallet enda lavere. Barn kan være smittebærere, og de kan være smittet uten å ha symptomer på sykdom. Spørsmålet er i hvilken grad barn smitter andre. Tall fra Folkehelseinstituttet viser få eller ingen dokumenterte tilfeller av barn som smittekilde, og heller ingen dokumenterte utbrudd i skoler eller barnehager. Dette er det samme man ser i andre land under koronautbruddet. I land som ikke har stengt barnehager og skoler, men innført smitteverntiltak, har man likevel ikke sett utbrudd av smitte blant barn. Sverige er et eksempel på dette. Dette tyder på lite smitteoverføring mellom barn og fra barn til voksen.

Tiltak i barnehagene

Nasjonale myndigheter har laget en veileder med en rekke detaljerte tiltak som barnehagene skal følge for å begrense smittespredning blant barn når vi skal gjenåpne barnehagene. Dette kan vi i korthet oppsummere med tre grunnpilarer: 

  • Syke personer skal ikke være i barnehagen
  • God hygiene
  • Redusert kontakthyppighet mellom personer
Vi følger de nasjonale tiltakene og gjør lokale tilpasninger til våre bygg og våre grupper av barn. 

Barnehagen din vil kunne svare på spørsmål om hvilke praktiske tiltak som er gjort der. 

Betaling

Halden kommune innfører foreldrebetaling fra den dagen ditt barn får tilbud om å starte i barnehagen igjen – uavhengig av om du benytter deg av dette tilbudet eller ikke.

Private barnehager

Har du barn i en privat barnehage må du forholde deg til informasjon du får direkte fra din barnehage. Det kan være avvik fra hvordan Halden kommune har valgt å løse dette. 

Relevante lenker: 


I tillegg til dette skrivet, vil du få informasjon direkte fra din barnehage med de praktiske detaljene du bør kjenne til før ditt barn begynner i barnehagen igjen.


Velkommen tilbake til barnehagen!

Hilsen Halden kommune

***


Opprettet: 16.04.2020 15:50

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar