Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
 • Siste

Vi åpner skolen gradvis

Henrik Meyer Endret:22.04.2020 09:34
Som ellers i landet åpner også Halden kommune skolene gradvis. Mange elever må fortsatt vente med å komme tilbake til skolen, men fra 27. april er vi klare til å ønske de yngste elevene velkommen tilbake. Slik gjør vi det:


Denne teksten blir også distribuert direkte til foresatte av den enkelte skole.

Mandag 27. april åpner Halden kommunes barneskoler for elever i 1. – 4. trinn. Samtidig som vi åpner skolene for de yngste, åpner vi også SFO for alle brukere. Dette er i tråd med de nasjonale føringene. Når vi nå delvis starter opp igjen skolene, har vi tatt særlig hensyn til følgende:

 • Smittevernhensyn i tråd med nasjonale myndigheters råd og veiledning.
 • Tilbakeføre et mest mulig ordinært skoletilbud over tid med trygge barn og trygge voksne.
 • Likt tilbud for alle barn som skal tilbake i skolen.
- Vi må åpne skolene gradvis og vi lar de minste barna starte fordi det er vanskeligst for dem å ha hjemmeskole. Vi må organisere oss litt annerledes for å ta nødvendige smittevernhensyn. Skoledagen vil derfor ikke bli helt som vanlig, men det skal bli bra likevel. Vi vil helt sikkert gjøre oss mange erfaringer med nye måter å drive skole på disse første ukene. Vi vil derfor justere og normalisere skoledagen gradvis, sier fagleder skole Sjur Mørk. 

Slik gjør vi det:

Uke 18
Alle kommunale barneskoler praktiserer normal åpningstid for 1. – 4. trinn gjennom hele uken som tidligere. Sjekk skolens nettside hvis du er i tvil om åpningstiden. Fredag 1. mai er skolene stengt som vanlig. 

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn (alle trinn) gis fortsatt et tilbud på skolen. Det er ingen endring i dette for disse elevene. 

Uke 19 og videre
Halden kommune vil evaluere skoletilbudet til de yngste elevene fortløpende gjennom de første ukene. Vi følger med på om nasjonale føringer blir oppdatert og vi vil gjøre justeringer hvis det blir nødvendig. Skolene vil åpne for eldre elever når nasjonale myndigheter bestemmer dette. 

Hvorfor åpner vi skolene?

Halden kommune følger nasjonale helsemyndigheters anbefalinger. På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram, vurderer Halden kommune at det er trygt å gjenåpne skolene gradvis fra 27. april. De ansatte i skolene må oppleve at de klarer å gi barna gode betingelser for undervisning, lek og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at skolen tar nødvendige hensyn for å hindre smittespredning. Foresatte må føle at det er trygt å levere barna på skolen. 

- Det har vært gjort en imponerende innsats med hjemmeskole både av våre ansatte som har tilrettelagt på en ny måte og foresatte som har overtatt mye av lærerjobben disse ukene. Elevenes innsats har også imponert oss. Likevel er det slik at den vanlige skolen er en svært viktig arena for barns læring, mestring og trivsel. Det å gå på skolen sammen med andre er bra for omsorg og utvikling. I tillegg har mange voksne fått kjenne på at det er vanskelig å utføre egen jobb når skolen ikke har normal drift. Det viser at skolen har flere viktige roller i samfunnsmaskineriet. Alt dette sammen tilsier at det er viktig å åpne skolene igjen, sier fagleder skole Sjur Mørk.

Vurdering av smitterisiko

Svært få av de som er smittet av koronaviruset i Norge er barn. Cirka 1 prosent av de smittede er barn i alderen 0-9 år. I våre naboland er tallet enda lavere. Barn kan være smittebærere, og de kan være smittet uten å ha symptomer på sykdom. Spørsmålet er i hvilken grad barn smitter andre. Tall fra Folkehelseinstituttet viser få eller ingen dokumenterte tilfeller av barn som smittekilde, og heller ingen dokumenterte utbrudd i skoler eller barnehager. Dette er det samme man ser i andre land under koronautbruddet. I land som ikke har stengt barnehager og skoler, men innført smitteverntiltak, har man likevel ikke sett utbrudd av smitte blant barn. Sverige er et eksempel på dette. Dette tyder på lite smitteoverføring mellom barn og fra barn til voksen.

- Halden kommune mener det nå er trygt å åpne skolene igjen for de yngste elevene. Det mener vi fordi smitterisikoen blant barn har vist seg å være liten og fordi vi nå har fått klare råd om hvilke tiltak vi bør iverksette for å redusere risiko enda mer, sier direktør for undervisning og oppvekst Kent-Arne Andreassen.

Tiltak i skolene

Nasjonale myndigheter har laget en veileder med en rekke detaljerte tiltak som skolene skal følge for å begrense smittespredning blant barn når vi skal gjenåpne skolene. Dette kan vi i korthet oppsummere med tre grunnpilarer: 

 • Syke personer skal ikke være på skolen
 • God hygiene
 • Redusert kontakt mellom personer
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontakt-smitte. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Halden kommune følger de nasjonale tiltakene og gjør lokale tilpasninger til våre bygg og våre grupper av barn. Hvordan dette løses i praksis vil foresatte få vite i kontakt med skolen sin, men her er noen hovedpunkter:

Mindre grupper

Det er anbefalt å ha grupper på 15 elever. Selv om dette er svært utfordrende jobber nå skolene i Halden for å komme så nær dette som mulig. Detaljer om organisering må den enkelte skole informere om senere. Det kan bli noe variasjon fra skole til skole. 

Renhold

Det er viktig med forsterket renhold på utsatte områder som f.eks. toaletter, dørhåndtak og spiseområder. Dette vil vi i Halden løse i dialog med vår renholdsleverandør. I tillegg vil vi etablere gode rutiner blant elever og ansatte.  

Deling

Det er viktig å sørge for at færrest mulig tar på de samme tingene i skolen. Ved å redusere hva som deles, reduseres samtidig risikoen for smittespredning. Derfor må skolene ha nye regler blant annet om mat og om deling av utstyr vi bruker i skolen. Du kan lese detaljer om dette i veilederen fra helsemyndighetene som du finner nederst i dette skrivet. Utover det vil eleven få nødvendig informasjon på skolen.

Skoleskyss

Halden kommune har dialog med Østfold kollektivtrafikk for å avklare alle nødvendige tiltak for bruk av buss, men ikke alle detaljer er klare når dette brevet sendes. Dette er klart:

 • De elevene som vanligvis benytter skoleskyss med buss, vil kunne gjøre dette også fra mandag 27. april med vanlige avgangstider. 
 • Elevene skal kun bruke bakdør på bussen for å redusere kontakt med sjåfør og andre elever.
 • Det er innført ekstra tiltak på rengjøring av bussene.
 • Det vil være færre elever enn vanlig på bussen, da bare 1. - 4. trinn skal på skolen. 
 • Ikke alle seter skal brukes. Sjåfør vil informere om hvor elevene skal sitte.
 • Foreldre må snakke med barna om viktigheten av å følge sjåførs beskjeder om smittevern.
 • Har du anledning til selv å kjøre ditt barn til skolen er det en fordel i denne situasjonen, da det gir bedre plass for de som må ta buss. 
 • Sjekk skolens nettside for detaljer om din skole. 

Betaling for SFO

Hvis ditt barn har avtale om SFO-plass må du være oppmerksom på at Halden kommune innfører SFO-betaling som normalt igjen fra og med 27. april. Krav om betaling gjelder fra den dagen SFO åpner igjen, uavhengig av om du benytter deg av dette tilbudet eller ikke.

Mer informasjon

Det er mange detaljer som skal på plass for å kunne åpne opp skolene igjen på en måte som reduserer risiko for smittespredning. Vi har fått disse detaljene i den nasjonale veilederen fra helsemyndighetene. Ved våre skoler vil det jobbes helt fram til skolen åpner med å få på plass alt dette. Vi kan ikke i et skriv som dette gjenta alle de detaljene, men du kan selv lese dette i den samme veilederen som vi jobber etter. Det vil gi deg mange svar. Du finner lenke til denne nederst i dette brevet. 

Dette brevet går ut til foresatte ved alle skolene og derfor svarer vi ikke her på detaljer om den enkelte skole. Informasjon skolen din mener dere som foresatte må ha før skolestart, vil de dele i sine vanlige informasjonskanaler. Har du spørsmål utover det, er du velkommen til å kontakte skolen din. 

Eventuell oppdatert informasjon og praktiske beskjeder fra den enkelte skole, vil du finne på skolens egen nettside. Det er lurt å sjekke denne dagen før skolestart.

Snakk med barna

Til slutt vil vi minne om at barna deres vil møte en annen skolehverdag enn de er vant til når de kommer tilbake. Det vil bli mange nye regler å forholde seg til og dette kan for noen være vanskelig. Leser dere veilederen vil dere oppdage mye av det som må bli annerledes, men vi vil nevne et eksempel; Alle klassebamsene er satt i karantene. 

Vi tror det er lurt at du forbereder ditt barn på at det blir fint og trygt, men litt annerledes, å begynne på skolen igjen. 

Velkommen tilbake til skolen!


Relevante lenker: 

Her er en film fra Utdanningsdirektoratet som du gjerne kan vise barna før de går på skolen igjen:
 

Her er en film fra Utdanningsdirektoratet som er beregnet på dere som er foreldre til skolebarn og dere som jobber i skolen:

 Opprettet: 22.04.2020 08:58

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar